Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsingeniør - Livsvitenskapsbygget

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Om stillingen

Driftsingeniør til Livsvitenskapsbygget - UiO`s s største og mest høyteknologiske bygg

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab. Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har utarbeidet tjenestebeskrivelser der om av EAs leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Livsvitenskapsbygget, i hjertet av Oslo Science City, skal legge til rette for fremragende forskning og utdanning og utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget skal ferdigstilles i 2024 og vil øke eiendomsmassen med ca. 70.000 m2 som medfører behov for kompetanse for forberedelse til og drift av et stort avansert bygg, gode tekniske løsninger for drift og ivareta funksjonelle behov for integrert brukerutstyr. For å medvirke i detaljprosjektering, gjennomføre tester, overtakelse, prøvedrift og planlegging av drift, søker vi nå en dyktig fagingeniør.

Stillingen er organisert i Underavdelingen for drift- og vedlikehold, Seksjon for bygningsdrift. Livsvitenskapsbygget er i en etableringsfase og endringer i oppgaver kan komme.

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Driftsforvaltning og planlegging
 • Teknisk drift, herunder også å etablere, oppdatere og dokumentere rutiner og arbeidsprosesser
 • Oppfølging av leverandører for service og drift
 • Oppfølging av brukerbehov, utvikling og tilpasning av lokaler og funksjoner
 • Ansvar for utvikling og koordinering
 • Involvering i arbeid løsninger for digital drift
 • Kvalitetssikring
 • Følge opp at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i området

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minst tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen elektro, VVS eller automasjon. For å bli vurdert som senioringeniør kreves masternivå.
 • Realkompetanse med særskilt relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravene.
 • Innsikt og erfaring i prosesser for driftsrolle i bygningsprosjekt
 • God kjennskap til eiendomsdrift og funksjonelle løsninger
 • Erfaringskompetanse og/eller kompetanse på ny avansert teknologi for bygg og brukerutstyr
 • Administrativ og økonomisk innsikt og forståelse
 • Relevant IT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevnevne på norsk og engelsk

For å bli vurdert som senioringeniør kreves det i tillegg;

 • omfattende relevant faglig erfaring (minimum 4 år)
 • Spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner, f.eks bruk av Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i drift.

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot, resultatorientert innstilling og gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og systematisk, planlegger og gjør klare prioriteringer.
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner.

Vi tilbyr

 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger, stilling i en IA-bedrift, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 573.100 – 640.200, alt. SKO 1181 Senioringeniør i lønnsspenn kr 615. 900– 691.400, avhengig av kompetanse og erfaring

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Åke Appelqvist, mailadresse; [email protected] . Mobiltelefon +47 97529236
 • Senioringeniør Steinar Olsen, mailadresse; [email protected]. Mobiltelefon +47 41623338

Søk på stillingen