Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsingeniør - Eiendomsavdelingen (EA) - (2.gangs utlysning)

Søknadsfrist: 28.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift har vi utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av vår leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi spesialiserer vårt driftspersonell innen enten teknisk bygningsdrift eller brukertjenester. Vi bruker FDVU-system for innmelding og oppfølging av alle brukerhenvendelser, internkontroll av eiendommene og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Vi søker nå en systematisk driftsingeniør til teknisk bygningsdrift til driftsområdet "Tøyen" i porteføljen inngår hele spekteret fra gamle ærverdige vernede bygninger fra 1700 tallet, til nye moderne magasiner med avansert klimastyring med komplekse styringssystemer. Området spenner geografisk fra marinbiologisk forskningsstasjon i sjøkanten, til forskningsstasjon i arktisk høyfjell. Som driftsingeniør har du ansvar for å koordinere områdets tekniske arbeid, i tillegg til avdelingens arbeid innenfor driftsfaget, i samråd med områdeleder. I dette inngår å utarbeide, oppdatere og dokumentere områdets driftsplaner, driftsrutiner, arbeidsprosesser og bidra til enhetens rapportering i samarbeid med områdeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver
 • Planlegging og oppfølging av drifts- og vedlikeholdstiltak
 • Kartlegge og dokumentere eksisterende tekniske anlegg, og delta i å utvikle og forbedre anleggene for morgendagens teknologi
 • Bidra til en verdibevarende drift og vedlikehold av din eiendomsportefølje
 • Opplæring og veiledning av driftspersonalet
 • Oppfølging av leverandører og avtaler, herunder også kvalitetssikre innkjøp og fakturaoppfølging
 • Betjene IT-systemer for bygningsdrift
 • Følge opp at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i området
 • Assistere områdeleder med forefallende oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk utdannelse på fagskole-/ bachelornivå, fortrinnsvis innen VVS, automasjon, elektro eller bygg. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Søkere med relevante fagbrev og solid relevant erfaring kan også bli vurdert
 • Det kreves relevant erfaring innen drift og vedlikehold av bygninger eller tekniske anlegg
 • God erfaring i bruk av databaserte styringssystemer herunder SD-anlegg og FDV-system forutsettes
 • Erfaring og kompetanse med prosjektarbeid er en fordel
 • Erfaring med administrative oppgaver er en fordel
 • Systematisk tankegang
 • Økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker driftsingeniører med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og utvikling. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspenn mellom kr. 586.500 - 618.600,- fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og relevent erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspenn mellom kr. 586.500 - 618.600,-
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf 958 41 237

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS