LEDIG STILLING VED NMBU

Laboratorieingeniør i matvitenskap og matmikrobiologi

Søknadsfrist: 01.07.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Vil du være med å forske på hvordan gode og dårlige bakterier i mat vokser og utvikler seg? Vi søker en laboratorieingeniør som har erfaring med kjemiske analyser av matvarer og med molekylærbiologiske analyser av mikroorganismer i mat

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig en midlertidig 100 % stilling som avdelingsingeniør innen Matvitenskap i 12 mnd. med mulighet for forlengelse.

Stillingen er knyttet til ulike prosjekter i forskningsgruppen SciFood: Matkvalitet og Bærekraft som for tiden har flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU som har søkelys på økt bærekraft innen verdikjeden for mat. For tiden er dette prosjekter som fokuserer på kvalitet av geitemelk, kvalitetsforringende bakterier i meieriprodukter og balansen av bakterier i syrekulturer. Men prosjektporteføljen er under stadig endring.

Den som ansettes vil være involvert i den daglige driften av pågående prosjerkter og skal bidra til å frembringe resultater slik at prosjektenes målsetning oppnås. Typiske arbeidsoppgaver vil være kjemiske og mikrobielle analyser av matvarer. De mikrobielle analysene vil være basert både på klassiske og moderne molekylære teknikker. For å være i forskningsfronten innen fagfeltet matmikrobiologi, tar vi ofte i bruk ny metodikk og søker ny innsikt også rundt analyse-metoder.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i prøveinnsamling i forbindelse med forsøk
 • Utføre analyser av ulike matvarer (både kjemisk og mikrobiologisk analyse)
 • Organisere data som forbederelse for statistisk analyse
 • Bidra med oppfølging av analyseinstrumenter

Kompetanse

Formelle krav

 • Mastergrad i matvitenskap, bioteknologi eller mikrobiologi.

Andre krav

 • Praktisk erfaring og gode ferdigheter med laboratorieanalyser.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Beherske Norsk (eller et skandinavisk språk) skriftlig og muntlig, samt har gode Engelsk kunnskaper

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med eksperimentelt arbeid innen molekylær mikrobiologi og med nyere sekvenseringsteknikker
 • Erfaring med analyse av matvarer

Du må være:

 • Nysgjerrig og genuint interessert i vitenskapelig forskning.
 • Selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Ambisiøs og hardtarbeidende
 • En lagspiller – kunne samhandle godt innen fagruppen og på tvers av faggrupper og fakulteter
 • Nøyaktig med gode praktiske ferdigheter
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Omgjengelig og bidra til gruppens sosiale miljø
 • Ha engasjement og godt humør, også i krevende situasjoner

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i (stillingskode 1085) i ltr 48-65 (kr 456.800 – 604.400), eller som overingeniør (stillingskode 1087) i ltr 54-75 (kr 501.200 – 728.100) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.07.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS