Ledig stilling ved NMBU

Ingeniør innen jordbruk

Søknadsfrist: 14.02.2020

Om stillingen

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) – Åsgård, er det ledig en fast heltidsstilling som ingeniør innen land- og jordbruk. Senterets hovedoppgaver er knyttet til forskning- og utdanningsoppgaver innen bl.a. husdyrfag, veterinærmedisin, landbruk- og fôrteknologi. Til tider kan stillingen også kreve arbeidsoppgaver ved senterets øvrige avdelinger.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekraftuniversitet. SHF er en essensiell infrastruktur for forsknings- og utdanningsaktiviteter innen fagområdene som bl.a veterinærmedisin, husdyrfag, ernæring og landbruk- og fôrteknologi. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Stillingen er en del av jordbruksavdelingen som har ansvar for den daglige driften av alt landbruksareal tilhørende senteret. Stillingen er allsidig og man skal bidra til en effektiv og lønnsom drift.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og alt forfallende gårdsarbeid innen landbruk, relatert til husdyrproduksjon innen alle dyreslag
 • Oppgaver relatert til senterets undervisning- og forskningsaktiviteter
 • Ansvar, i samarbeid med arbeidsleder, for oppfølging, overvåking, registrering, utvikling og rapportering av forsøksdata
 • Selvstendig håndtering, oppfølging og utredning av enhetens driftsutstyr, verktøy og teknologi
 • Enkle administrative oppgaver relatert til enhetens drift
 • Deltagelse i våronn og (brøyte)vaktordninger

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav:

 • Fagutdanning innen landbruk (minimum agronom)

Det kreves:

 • Erfaring innen landbruk- og jordbruksproduksjon
 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og avansert teknologi innenfor jordbruk (f.eks. skifteplan, plantevernjournal, GPS-styring, innstillinger av avansert jordbruksredskap mm)
 • Erfaring med administrative oppgaver innen landbruk (f.eks. gjødselplan og KSL)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Sertifikat klasse T og B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Det er ønskelig med:

 • Utvidet utdanning utover agronom (f. eks. bachelor og / eller annen erfaring innen landbruk- og jordbruksfag)
 • Høy kompetanse om produksjon av gras og korn
 • Grunnleggende teknisk innsikt og interesse med landbruksutstyr
 • Maskinførerbevis (vektlegges sterkt)
 • Sertifikat E
 • Relevant erfaring med forskningsprosjekter og oppgaver
 • Erfaring i etablering og utvikling av nye metoder og prosesser

Personlige egenskaper:

 • Være fremoverlent, nysgjerrig og ha teknisk innsikt
 • Høy arbeidskapasitet, være fleksibel, utholdende og ha gode gjennomføringsevner
 • Entusiastisk, positiv og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, FoU, datafangst og teknologi
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner
 • Selvstendig og ansvarsbevisst

Personlig egnethet vektlegges

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode ingeniør Kode 1275 LR 17, Ltr. 46-57 (NOK 415 100 – 472 300) avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonssjef Birgitte Mosveen, mobil: +47 48249080

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 14.02.2020

Søk stillingen