LEDIG STILLING VED NMBU

Forskningstekniker innen husdyrproduksjon - fjørfe

Søknadsfrist: 29.05.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om avdelingen

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekrafts-universitet. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Fremoverlent og ansvarsfull forskningstekniker til Norges største forskningsgård

Om stillingen

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig en fast stilling med i heltidsstilling som ingeniør innen husdyrproduksjon. Stillingen inngår i fjørfeavdelingen.

Til tider kan stillingen også innebære arbeidsoppgaver ved senterets øvrige avdelinger. Senterets hovedoppgaver er knyttet til forsknings- og utdanningsoppgaver innen bl.a. husdyrfag, veterinærmedisin, ernæring og landbruk-/fôrteknologi.

Arbeidssted er i Syverudveien 27, 1433 Ås.

Arbeidsoppgavene kan være fysisk krevende.

Senter for husdyrforsøk (SHF) er det nasjonale anlegget for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon, og er en del av Norges nasjonale miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). SHF betjener hele campus Ås, diverse forskningsinstitusjoner og næringsaktører innenfor landbruket med forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter.

Arbeidsoppgaver

 • Dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjon – fjørfe, sammen med avdelingens øvrige ansatte
 • Oppgaver relatert til senteres undervisnings- og forsknings-aktivitet
 • Oppfølging, registrering og utvikling av forsøksdata
 • Håndtering og oppfølging av enhetens driftsutstyr, verktøy og avansert teknologi
 • Relevante administrative oppgaver relatert til enhetens drift
 • Deltagelse i turnus og vaktordninger

Kompetanse:

Faglig kvalifikasjon:

 • Relevant fagutdanning, minimum agronom, gjerne bachelor
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kjenner du deg igjen i noen av punktene under, send oss gjerne en søknad. Det kan hende du er den rette person til vårt team.

Det kreves:

 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og teknologi innenfor husdyrproduksjon
 • Sertifikat klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring innen husdyrproduksjon (småfe, fjørfe, gris, storfe)

Det er ønskelig med:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Relevant erfaring med forskningsvirksomhet og
 • prosjekthåndtering
 • Traktor-, maskinførerbevis og/eller truck-sertifikat

Personlige egenskaper:

 • Fremoverlent, nysgjerrig og har teknisk innsikt
 • Høy arbeidskapasitet, fleksibel og har god gjennomførings-evne
 • Entusiastisk, positiv, gode kommunikasjons- og samarbeids-
 • evner
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, forskning, datafangst og teknologi
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner
 • Selvstendig og ansvarsbevisst

Personlig egnethet vektlegges høyt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1275 Ingeniør, (ltr. 50 -54) (NOK 471.300 – 501.200) avhengig av kvalifikasjoner.For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 29.05.2023

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS