LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Ingeniør - nematologi

Søknadsfrist: 07.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for bioteknologi og plantehelse
har landets kjernekompetanse innen plante- og skoghelse som er til nytte for landbruk, myndigheter og allmenheten. Divisjonens kompetanse innen bioteknologi skal brukes innen ulike deler av NIBIO sine fagområder og markeder. Avdeling for virus, bakterier og nematoder utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge. Les mer om avdelingen her.

Dette er stillingen for deg med utdanning innen biologi og som vil jobbe med plantehelse og nematologi. Stillingen hører til avdelingen Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk, og innebærer allsidig laboratorie- og prosjektarbeid i godt utstyrte laboratorier. Arbeidsoppgavene vil i perioder også ligge til andre områder innen avdelingens fagansvar; virus, bakterier, mikroalger og bioprospektering.

Stillingens grad av ansvar og selvstendighet vil tilpasses fortløpende behov i avdelingen og din utdanning og erfaring.

Arbeidssted: Ås.

Stillingens hovedoppgaver

Laboratoriearbeid innen nematologi og andre fagområder i avdelingen:

 • Nematodeekstraksjon fra jord, planter og insekter
 • Fremføre og montere mikroskopiske preparater
 • Identifisere nematoder assosiert med planter både vha morfologi og molekylære metoder
 • Vedlikehold av nematodekulturer
 • Prøvetaking i felt
 • Prøvebesvarelse og bidrag til resultatrapportering i oppdrag og prosjekter
 • Laboratoriearbeid knyttet til prosjekter innen andre fagområder i avdelingen som virus, bakterier, mikroalger eller bioprospektering
 • Forefallende laboratoriearbeid som rengjøring av utstyr

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor, master eller tilsvarende innen biologi i fagområdene agronomi, plantevitenskap eller andre relaterte fagområder beskrevet under hovedoppgaver
 • Erfaring med bruk av mikroskop
 • Erfaring med molekylære metoder
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk (skandinavisk)
 • Sertifikat for bil (klasse B), evt forpliktelse om å få sertifikat innen første ansettelsesår

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med laboratoriearbeid knyttet til nematologi
 • Erfaring med sterilteknikk
 • Erfaring med laboratoriearbeid og/eller bakgrunn innen andre av avdelingens fagområder

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • God finmotorikk
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet
 • Fleksibel og åpen for nye utfordringer

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønnstrinn 49-59 (kr 464.200 - 544.400 pr. år) eller overingeniør, kode 1087, lønnstrinn 55-65 (kr 509.500 - 604.400 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder Hanne Skomedal tlf 920 10 068 eller forsker Marit Skuterud Vennatrø tlf 918 16 986.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS