LEDIG STILLING VED NGU

Senioringeniør - Seksjonen for laboratorier

Søknadsfrist: 09.05.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.

Vår virksomhetsvisjon er «Geologi for samfunnet – kunnskap for framtida». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Vi søker en senioringeniør med kompetanse innenfor in situ isotop- og sporelementanalyser ved LA-ICP-MS. Stilling er knyttet seksjonen for laboratorier og har en varighet på 2 år i forbindelse med prosjektet «Carbonate Geochronology and Basin Evolution».

Seksjonen for laboratorier har hovedansvaret for testing og eksperimentelt arbeid ved NGU inkl. etablering og utvikling av metoder. Laboratoriets bidrag er avgjørende for NGUs samfunnsoppdrag innen kartlegging, forvaltning, prospektering og forskning. Laboratoriet har en moderne og velholdt instrumentpark driftet av meget kompetente medarbeidere, som både utfører prøvebearbeiding og målinger, utvikler nye eksperimentelle metoder, sørger for at analyser og eksperimenter gjennomføres i henhold til ISO/IEC krav og andre krav ved Norsk Akkreditering. Seksjonen for laboratorier har for tiden 17 medarbeidere, hvorav 9 medarbeidere med PhD-kompetansenivå.

Som senioringeniør ved LA-ICP-MS laboratorier er du ansvarlig for:

  • Gjennomføre elementanalyse og datering av karbonattprøver, datareduksjon, rapportering og publisering.
  • Vedlikehold, feilsøking og reparasjon av analyseinstrumenter ved LA-ICP-MS lab.
  • Utvikling og etablering av analysemetoder tilknyttet andre prosjekter ved NGU.
  • Sikre gode rutiner for kvalitetskontroll, loggføring og dokumentasjon av analysemetodene.
  • Opplæring og oppfølging av brukere.

Du har PhD eller tilsvarende ekspertisenivå innen geovitenskap eller relevante disipliner, minst 3-års praktisk erfaring med LA-ICP-MS samt databearbeiding for bestemmelse av isotopforhold og elementanalyse. Erfaring med multikollektor ICP-MS (MC-ICP-MS) er ønskelig, og erfaring med «split-stream»-systemer og andre ICP-MS-instrumenter («sector field» eller «triple quadrupole») vil være en fordel.

For å lykkes i rollen må du være systematisk, analytisk, tålmodig og nøyaktig. Du tar ansvar, er løsningsorientert, jobber selvstendig og fokusert. Oppgavene gjennomføres til vanlig i tett samarbeid med andre medarbeidere ved laboratorier og forskere ved NGU, så du må like å lære og dele tanker og ideer med kolleger.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Ana Banica, seksjonsleder for laboratorier, på telefon 992 15 282 eller på e-post [email protected]

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4381041795

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS