LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Ingeniør - Systems Engineering

Søknadsfrist: 15.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr, gjennom vårt nettverk med bedrifter i Norge, mer enn 45 jobber til våre Industrimasterstudenter høsten 2024.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

MSc studie i Systems Engineering kombinert med betalt ingeniørjobb.

Vi søker deg som er ingeniør og som ønsker å kombinere en MSc-utdanning med en 50 % ingeniørstilling

Om stillingene

Er det å tenke helhetlig noe for deg? Da kan industrimasterprogrammet i Systems Engineering ved USN, campus Kongsberg være en god utvikingsbane for deg.

Industrimasterprogrammet i Systems Engineering har i år 60 stillinger, og vi ser etter deg som har en bachelorgrad som ingeniør, realfag eller tilsvarende.

Vi har flere enn 60 partnerbedrifter i mange bransjer som ansetter våre studenter i en 50 % betalt ingeniørstilling , samtidig som de tar mastergraden i Systems Engineering. Varigheten på et masterløp i kombinasjon med 50 % jobb er tre år fra oppstart. 

Klikk på lenken for å søke på stillingene.

Om industrimasterprogrammet i systems engineering

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har mange års erfaring (startet i 2006) med industrimasterprogrammet, og studentene er svært fornøyde med å få relevant jobberfaring underveis i studiet. Som industrimasterstudent får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være nyttig når du er ferdig med studiet. Mange studenter får tilbud om, og velger, en stilling i bedriften de har jobbet i under studiet, men det er ingen forpliktelse.

Systems Engineering er en tverrfaglig/multidisiplinær mastergrad med fokus på hvordan du kan designe og lede komplekse tekniske, administrative systemer og prosesser gjennom hele livssyklusen. Systems Engineering er det ultimate verktøyet for rask overføring av kunnskap til konkurransedyktige produkter, systemer og tjenester.

Du utvikler deg gjennom å studere og arbeide som ingeniør parallellt med studiet. Du vil opparbeide både systemteknisk og personlige kompetanser som er verdifull for dine karrieremuliheter videre i livet.

Masterprogrammet består av systems engineeringsfag og dybdefag. Det området du velger å spesialisere deg innenfor er avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har, hvilken jobb du blir tilbudt og hva arbeidsgiveren din trenger. Og ikke minst, hva du har lyst til å jobbe med i fremtiden.

Les mer om industrimasterprogrammet.

Våre partnerbedrifter

Dette er et utvalg av partnerbedriftene som ønsker å ta inn Systems Engieering-studenter fra høsten 2024:

 • Kongsberg Gruppen
 • KTA Naval Systems
 • Aker Solutions
 • NEXANS
 • ABB
 • Semcon
 • Digitread
 • Nammo
 • Rambøll
 • FMA Forsvarsmateriell
 • HMH
 • Jotron
 • TechnipFMC
 • Brevik Engineering
 • Brudeli
 • Høglund Marine Solutions AS
 • Indra
 • Tomra
 • Optime Subsea
 • Vestfold Audio
 • Kongsberg Ferrotech
 • DNV Imatis
 • Minox
 • NEBB
 • Klinger Westad
 • Siemens Energy
 • Nordic Batteries
 • Layer
 • Kelda
 • Hitachi Energy
 • NOV
 • Sensocure
 • Aibel
 • Apply
 • KA-Group
 • Telemark Technologies

Andre opplysninger

Du kan bo der bedriften du jobber i er lokalisert. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning. Det vil si at hvert kurs gjennomføres gjennom en full uke på campus Kongsberg.

USN hjelper deg til å møte industriens behov for kunnskap og kompetanse gjennom dette studieprogrammet, og våre partnerbedrifter er med på å forme innholdet i studiet, slik at USN leverer den kompetansen våre industriparnere og norsk industri etterspør. 

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med:

 • Bedriftskontakt Odd Guldsten, epost: odd.guldsten@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingene og studiet må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via våre nettsider. Det er viktig at det søkes via lenken, og ikke via søk her knappen på stillingsannonsen.

Powered by Labrador CMS