Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Deltidsstilling i Seksjon for Forskningstjenester

Søknadsfrist: 03.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er det ledig en deltidsstilling (20%) for deg som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi, forskning og vitenskapelige metoder. Du må ha erfaring med utvikling og design av IT-systemer som benyttes innen klinisk bruk av next-generation sequencing teknologi. Stillingen er plassert i Avdeling for IT i Forskning (ITF), Seksjon for forskningsinfrastruktur (FT). USIT har ansvar for drift, utbygging, brukeroppfølging og utvikling av IT-løsninger og -tjenester for Universitetet i Oslo. USIT er et av landets største statlige IT-faglige miljøer med 200 ansatte. Vi arbeider med et bredt spekter av spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter til faglig utvikling.

Avdelingen i helhet har ansvar for oppgaver innenfor det nasjonale samarbeidet rundt beregninger og lagring for Uninett Sigma2, IT-plattformen TSD som er laget for forskning på sensitive data i tillegg til ansvaret for drift og utvikling av Universitetsmuseenes digitale samlinger. Avdelingen deltar også i prosjekt for europeiske og nordiske programmer for forskningsdata som EOSC, PRACE og NeIC. Avdelingen er i rask utvikling ettersom behovene for avansert kompetent brukerstøtte til forskning øker raskt.

Seksjon for Forskningstjenester er spesielt ansvarlig for drift og vedlikehold av TSD (Tjenester for Sensitive Data) og den tilhørende Colossus-regneklyngen i TSD. TSD er Norges største spesialdesignede forsknings-eInfrastruktur (5000+ brukere og 1000+ prosjekt), og den benyttes i hovedsak for helseforskning i Norge og i Europeiske samarbeidsprosjekt. Stillingen vil være nært knyttet til driften av TSD, men i all hovedsak dreie seg om å bygge tjenester på toppen av infrastrukturen i TSD, samt sørge for interoperabilitet og samsvar mellom ulike «TSD-aktige» tjenester. Det inngår vakttjeneste i TSD-systemet i stillingen. Stillingen er svært «forskningsnær».

Mer informasjon om USIT: https://www.usit.uio.no/Mer informasjon om USITs Avdeling for IT i Forskning:https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/Mer informasjon om Seksjon for Forskningstjenester: https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/itf/ft/index.html

Arbeidsoppgaver

• Være seksjonens hovedperson i våre leveranser til AMG, OUS.

• Være AMGs brukerstøttekontakt

• Diverse automatiseringsoppgaver

• Utvikle intern og ekstern dokumentasjon av løsninger og tjenester

• Utvikle og gjennomføre kurs

Kvalifikasjonskrav

• PhD i Medisinsk teknologi eller innen IT nært knyttet mot medisin

• Dyp kunnskap om systembehov for klinisk gensekvensering

• Erfaring med koordinering av utviklingsoppgaver

• Erfaring med, og dokumentert suksess fra søknadsskrivning til Forskningsrådet

• Kjennskap til Zabbix og Vmware

Kjennskap til Illumina Dragen

• Kjennskap til helsevensenet og helse-IT, feks openEHR, FHIR, IVDR/MDR/GDPR etc..

• Kjennskap til skytjenester som Bruker DigitalOcean, AWS.

• Evne til å arbeide selvstendig, samarbeide, koordinere og motivere medarbeidere

• Erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid

• Flytende norsk, muntlig og skriftlig

• Flytende engelsk, muntlig og skriftlig

I vurderingen av søkerne vil det også bli lagt vekt på:

• Erfaring med koordinering av IT-personell

• Kjennskap til HPC og køsystemer

• Kjennskap til databaseteknologi (relasjonelle og noSQL)

• Kjennskap til bygging, installasjon og bruk av vitenskapelig software

• Service-orientert holdning

• Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

• Erfaring med kursledelse/undervisning

• Personlig egnethet og motivasjon

Stillingen vil bli innplassert som senioringeniør, (SKO 1181) i lønnstrinn 70-76 (643 000 - 726 400) avhengig av kompetanse. Stillingen er fast 20 % stilling.

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • CV
  • vitnemål og attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS