Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist 20.01.2019

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vil du jobbe med strategisk kommunikasjon i Forskningsrådet?

Forskningsrådets område for kommunikasjon søker en ny kommunikasjonsrådgiver. Her kan du være med på å sette dagsorden for viktige forskningspolitiske saker, jobbe tett med flere departementer og med Forskningsrådets administrerende direktør.

Vi søker en seniorrådgiver/spesialrådgiver til en fast stilling. Du vil få en helt sentral rolle i utviklingen og gjennomføringen av vår mediestrategi, i tillegg til operativt mediearbeid.

Hovedarbeidsoppgaver

 • håndtere mediehenvendelser og delta i beredskapsordning
 • bidra til å ivareta og videreutvikle Forskningsrådets merkevare gjennom tydelig posisjonering og god budskapsutforming
 • utvikle gode eksempler på forskningen vi finansierer og gjøre kompliserte temaer enkle og presentable
 • samarbeid med eksterne mediemålingsselskaper for å sikre riktig prioritering av mediearbeidet og relevant rapportering til ledelsen
 • være med på å utvikle Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi

Vi søker deg som

 • har master- eller bachelorgrad i kommunikasjon, journalistikk, statsvitenskap eller liknende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra mediearbeid og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • har kjennskap til digitale mediemålingsverktøy, er interessert i kvantitativ måling og faktabasert forbedringsarbeid
 • er selvdreven, strukturert og analytisk
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • kunnskap om, og interesse for, forskning og forskningspolitikk er en fordel

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende stilling i et av Norges største fagmiljøer innenfor fullintegrert kommunikasjon og markedsføring
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • muligheten til å bidra til at Forskningsrådet leverer på samfunnsoppdraget sitt
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Forskningsrådet har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Vi skal sikre at den beste forskningen blir finansiert og at den bidrar til innovasjon og bærekraft. I kommunikasjonsområdet får du en unik mulighet til å ta del i dette samfunnsoppdraget sammen med over 30 dyktige kollegaer. Kommunikasjonsområdet har ansvar for å mobilisere til våre ordninger, skape forståelse og interesse for forskningens bidrag til samfunnsutviklingen og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdialog. I Forskningsrådet har kommunikasjon ansvar for alle kanaler. Vi jobber fullintegrert mot alle interessenter med intern identitet, ekstern merkevarebygging og synliggjøring gjennom media, konferanser, digital markedsføring, relasjonsbygging samt forskningskommunikasjon.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Områdedirektør Cathrine Torp, e-post [email protected], eller
 • Teamleder Christian Haug-Moberg, mobil 97672419 e-post [email protected], eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen