Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

To konservatorer - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 23.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Til å delta i arbeidet med å sikre og flytte unike gjenstander fra vikingtiden søker vi etter to konservatorer

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig to engasjementer som konservator (stillingskode 1087 overingeniør) med variget til 31.12. 21, med mulighet for forlengelse ut mars 2022. Stillingene er knyttet til arbeidet med å sikre og flytte gjenstander fra museets vikingtidssamling og er tilknyttet prosjektet Safeguarding of objects (SGO). Vi søker etter konservatorer med god innsikt i å håndtere komplekse og svært skjøre gjenstander, og som gjerne har erfaring fra revisjonsarbeid.

Arbeidet er organisert som et prosjekt tilknyttet Seksjon for samlingsforvaltning og omhandler sikring og flytting av gjenstander i eksisterende Vikingskipshus før byggestart av nytt museumsanlegg. Din hovedoppgave vil være å demontere, dokumentere, pakke og flytte gjenstander fra Bygdøy til Økern. Du vil delta i et team bestående av arkeolog/magasinforvalter, arkeologiske konservatorer og fotografer (2D/3D). Gjenstandene er fra Oseberg-, Gokstad- og Borregravene, og flere av dem er svært skjøre. Et viktig prinsipp er dermed at de skal håndteres færrest mulig ganger. Vi søker derfor konservatorer med god innsikt i å håndtere komplekse og svært skjøre gjenstander.

Seksjon for samlingsforvaltning er organisert i to faggrupper; Gruppe for konservering og Gruppe for digitaldokumentasjon, GIS, IT, foto og arkiv. Forsknings- og utviklingsprosjektet Saving Oseberg ligger også til seksjonen. Seksjonen har pr. i dag ca 40 ansatte.

Gruppe for konservering har et av Norges største fagmiljøer innen konservering og består av 20 konservatorer fordelt på arkeologisk, etnografisk og bemalt materiale, samt to kjemikere.

Arbeidsoppgaver

 • demontere, dokumentere, pakke og flytte gjenstander fra utstilling til magasin
 • aktiv konservering i begrenset omfang
 • utarbeide arbeidsprosessbeskrivelser

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever godkjent konservatorutdanning fra universitet eller høyskole på masternivå eller tilsvarende innen arkeologisk/kulturhistorisk materiale. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • erfaring med tilstandsvurdering, håndtering, pakking og transport av komplekse og svært skjøre gjenstander
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Ønskelig erfaring

 • erfaring med konservering av arkeologisk gjenstandsmateriale
 • erfaring fra utstillingsarbeid
 • erfaring fra revisjonsarbeid
 • erfaring med bruk av databaser

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig og organisert person som er leveransedyktig i forhold til frister. Du har gode samarbeidsegenskaper og er en lagspiller som kan motivere andre. Du er ryddig, strukturert, har høy arbeidskapasitet og godt humør.

Vi tilbyr

 • lønn som konservator i stillingskode 1087 overingeniør fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 498 800 og kr 586 500, avhengig av kompetanse
 • et hyggelig og faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og vil bli bedt om å oppgi 2 referanser, en overordnet og en sideordnet (navn, tilknytning til søker, epostadresse og mobilnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS