Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kulturhistorisk gjenstandskonservator

Søknadsfrist: 12.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.

KHMs handlingsverdier:

Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig en fast stilling som kulturhistorisk gjenstandskonservator. Er du en erfaren konservator som motiveres av å jobbe med varierte og spennende oppgaver i et til tider hektisk miljø? Da kan nettopp du være personen vi søker etter.

Stillingen er plassert i seksjon for samlingsforvaltning, som er inndelt i to faggrupper; Gruppe for Konservering og Gruppe for Digitaldokumentasjon. Seksjonen har per i dag 42 ansatte. Gruppe for konservering har 14 ansatte; elleve konservatorer for arkeologisk gjenstandsmateriale og fire konservatorer knyttet til bemalt og etnografisk gjenstandsmateriale. Konserveringsgruppens overordnede oppgave er å bidra til å sikre tilfredsstillende bevaring av museets samlede gjenstandsmateriale i utstillinger, magasin, ved utlån og under transport. Konservatorene våre arbeider med konservering av innkomne funn fra museets forvaltningsundersøkelser og konservering av gjenstander til utstilling og utlån. Arbeidet inkluderer undersøkelser og analyser, blant annet røntgenundersøkelser, metallografiske analyser og mikroskopiundersøkelser.

Den som ansettes vil delta aktivt i å styrke seksjonens kompetanse og kapasitet innenfor konservering av kulturhistorisk gjenstandsmateriale, med hovedvekt på etnografisk og arkeologisk materiale. Kulturhistorisk museum har utstillingvirksomhet som et av sine satsingsområder. Det medfører høy aktivitet i utstillingsproduksjon, og seksjonen har behov for å styrke sin deltakelse innenfor dette feltet. Den som ansettes vil derfor ha konserveringsansvar i utstillingssaker.

Stillingsinnehaveren vil ved behov også få ansvar for konservering av arkeologisk materiale fra Kulturhistorisk museums utgravingsvirksomhet, samt delta i museets utlånsaktivitet. Forebyggende konservering, revisjonsarbeid og rådgivning inngår også i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Dokumentasjon, undersøkelse og konservering av etnografiske og arkeologiske gjenstander, både av organisk og uorganisk materiale
 • Konserveringsansvar i utstillings- og utlånssaker
 • Forebyggende/preventiv konservering
 • Oppfølging av klima ved Historisk museum i samarbeid med seksjonens klimakoordinator
 • Utlånsvirksomhet

Ved ansettelse som senioringeniør (stillingskode 1181) vil det i tillegg være arbeidsoppgaver som:

 • Utviklingsoppgaver innen konservering av kulturhistorisk materiale, fortrinnsvis etnografisk materiale
 • Ansvar for å initiere og videreutvikle seksjonens rolle og kompetanse innen konservering av kulturhistorisk materiale

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever godkjent konservatorutdanning fra universitet eller høyskole på masternivå eller tilsvarende innen kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra aktiv og forebyggende konservering av kulturhistorisk gjenstandsmateriale; etnografisk og arkeologisk materiale
 • Erfaring fra gjenstandsbehandling i forbindelse med utlånssaker
 • Erfaring fra utstillingsarbeid
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring med bruk av databaser
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk (svensk eller dansk) og engelsk. Søkere som på søknadstidspunktet ikke behersker et skandinavisk språk må lære seg norsk innen 2 år
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

For særlig kvalifiserte søkere og søkere som kan dokumentere erfaring fra forskning/forskningsrelatert arbeid eller utviklingsoppgaver som krever særlig spesialkompetanse, vil en vurdere ansettelse i stillingskode 1181 senioringeniør.

Ønskelig erfaring

 • Erfaring med analysemetoder/instrumenter
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

Vi ser etter en faglig dyktig person med godt humør som trives i en hektisk arbeidshverdag. Du har gode samarbeidsevner og fungerer godt i team, men evner også å jobbe selvstendig. Videre er du systematisk og strukturert, du motiveres av å jobbe med varierte oppgaver og har god gjennomføringsevne. I tillegg har du ambisjoner for din egen og seksjonens utvikling innenfor fagkretsen.

Vi tilbyr

 • Lønn som konservator fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 604 400 (stillingskode 1087 overingeniør), eller i spenn mellom kr 553 500 og kr 626 300 (stillingskode 1181 senioringeniør), avhengig av kompetanse og erfaring
 • Et hyggelig og fagkompetent arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS