LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor HR, organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 28.04.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for ledelse og organisasjon(ILO) består av litt over 30 ansatte, og tilbyr i dag bachelorstudier innen HR, organisasjonspsykologi, teknologi- og digitaliseringsledelse, mangfold, master i strategisk HR og master i ledelse for totalt ca. 1500 studenter. Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing, som også inkluderer institutt for kommunikasjon og institutt for markedsføring. Instituttet har ett av Norges ledende fagmiljø innenfor HR og ledelse, med et aktivt forskningsmiljø innenfor ledelse, organisasjon, HR og arbeidsliv. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi har en 100 % prosent stilling ledig som høyskolelektor ved vår campus i Bergen. Ønsket oppstartdato er 1. august.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Forskningsrelatert og faglig utviklingsarbeid
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområde og arbeidslivet
 • Utvikling av kurs og undervisningsopplegg for nett- og samlingsbaserte EVU program
 • Studieledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Stillingen vil ha et særlig ansvar for et eller flere fagområder innenfor strategisk HR og HRM, kompetanse og lederutvikling, rekruttering, læring i organisasjoner og arbeidsliv. Stillingen skal kunne følge opp studenter i praksisperioder. Stillingen vil ha ansvar for lokal studieledelse i samarbeid med studieprogramleder.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Forskningserfaring eller erfaring fra utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Erfaring fra utvikling av utdannings-, undervisnings- og læringsaktivitet innenfor fagområdet
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller studieledelse på høyskole- og universitetsnivå

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert mot Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk
 • Forskningserfaring innenfor fagområdet
 • Internasjonal erfaring fra fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode pedagogiske og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima gjennom gode samarbeidsevner

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere sender søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester gjennom lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Søknadsfrist: 28. april 2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Ta kontakt med Andreas Thon, [email protected], tlf. 92 45 77 22.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS