LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor innen manusforfatterfaget

Søknadsfrist: 21.04.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Westerdals institutt for film og medier, School of arts, design and media

Institutt for film og medier står i dag av 30 ansatte, og tilbyr i dag manus, film/TV, lyddesign, 3D-grafikk, spilldesign og VFX for samlet omkring 450 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media, som i dag også inkluderer Westerdals Institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for musikk og Institutt for Scenekunst.Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.Om stillingen

Vi har en 50 prosent ledig stilling som Høyskolelektor innen manusforfatterfaget ved Westerdals institutt for film og medier. Ønsket oppstartsdato er 1. juni 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Utvikle tekstverksteder og skriveseminarer for skjerm og lerret
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid innen dramatisk skrivekunst

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Dokumentert kunstnerisk produksjon på profesjonelt nivå.
 • Dokumentert erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • God forståelse av kreative prosesser og samarbeid

Søker bør kunne vise til:

 • Erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Kompetanse i filmvitenskap
 • Kjennskap til og interesse for nyere fortellerteknikker, formater og utviklingstrekk på feltet audiovisuell fortelling
 • Dokumentert pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid/utviklingsarbeid
 • Vitnemål og attester gjennom lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 21.04.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS