LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i Spilldesign

Søknadsfrist: 15.05.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Westerdals institutt for film og medier, School of arts, design and media

Institutt for film og medier består i dag av 30 ansatte, og tilbyr i dag manus, film/TV, lyddesign, 3D-grafikk, spilldesign og VFX for samlet omkring 450 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media som i dag også inkluderer Institutt for musikk, Westerdals institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design.

School of Arts, Design, and Media er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og praksis.

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som Høyskolelektor i 100 prosent innen spilldesignfaget ved Westerdals institutt for film og medier. Stillingen er primært en heltidsstilling, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis i spill- eller mediebransjen). Ønsket oppstartsdato er 1. juli 2021. Vi søker deg som ønsker å jobbe aktivt med talentutvikling av spilldesignstudenter, og som ønsker å videreutvikle og styrke spilldesign som studieretning. I denne stillingen vil du være deltagende i å forme det faglige innholdet på linjen, delta i faglige diskusjoner, igangsette prosjekter, og jobbe på kryss av både nye og etablerte faggrenser, i tillegg til å undervise emner. Vi er på utkikk etter deg som et har sterkt engasjement og interesse for spilldesign og liker å se dette fagområdet i sammenheng med de andre fagområder. Bachelorprogrammet i spilldesign har hatt en sterk faglig utvikling de siste årene, og har opptaksprøver for studentene, hvilket fører til dedikerte og faglig sterke studenter. Studieprogrammet har gode resultater i Studiebarometeret, og vi har store ambisjoner om videreutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i planlegging, utvikling og undervisning på høyskolenivå
 • Veilede i relevante emner og fagområder på høyskolenivå 
 • Planlegge og gjennomføre emner i henhold til studieplaner
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens faglige og pedagogiske strategier
 • Videreutvikle faglige bransjenettverk og internasjonale relasjoner innen ditt fagområde

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet
 • Dokumentert kunstnerisk produksjon på profesjonelt nivå
 • Dokumentert erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • God forståelse av kreative prosesser og samarbeid

Søker bør kunne vise til:

 • Du har en faglig teknisk/kunstnerisk eller akademisk tyngde slik at du kan gi studentene referanser og innsikt fra bransjen når det kommer til arbeidsmetoder.
 • Du kjenner godt til sentrale verktøy, teorier og teknikker som brukes i spillbransjen
 • Du har et skarpt øye for stilarter, visuell kommunikasjon, game feel og promoteringsmuligheter
 • Det er ønskelig med produksjonserfaring og innsikt fra bransjen
 • Du er gjerne en kompetent og dyktig designer med flere års spill/Interaktiv media erfaring
 • Du har god forståelse av hele spillproduksjon-prosessen
 • Du har gode formidlingsevner, både med studenter og i ekstern kommunikasjon

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid/utviklingsarbeid
 • Vitnemål og attester gjennom lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 15. mai

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS