LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Høyskolelektor i organisasjon og ledelse, med spesialisering i organisasjonspsykologi (vikariat)

Søknadsfrist: 08.04.2024

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communications, Leadership, and Marketing

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier. Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og tilbyr et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse.

Om Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon består i dag av om lag 40 ansatte og tilbyr bachelorstudier innen HR, organisasjonspsykologi, teknologi- og digitaliseringsledelse, masterstudier i ledelse og strategisk HR for ca. 2000 studenter. Vi tilbyr også en rekke nettstudier samt etter- og videreutdanning. Instituttet er en del av School of Communication, Leadership and Marketing som også inkluderer Institutt for kommunikasjon og Institutt for markedsføring. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innenfor ledelse, organisasjon, HR og arbeidsliv. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et sjenerøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Om stillingen

Vi har et ledig 3-åring vikariat i 100 % stilling som høyskolelektor i organisasjon og ledelse, med spesialisering innen organisasjonspsykologi ved Campus Oslo. Reisevirksomhet mellom Oslo og Bergen vil inngå i stillingen. Ønsket oppstart 1. august 2024 (eller etter avtale).

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert faglig utviklingsarbeid
 • Delta i fagmiljøet og forskergruppe(r) ved instituttet
 • Utvikling av kurs og undervisningsopplegg for nett- og samlingsbaserte etterutdanningsprogram

Undervisningen på Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet eller høyskole med spesialisering i organisasjonspsykologi. Dersom det ikke melder seg søkere med spesialisering i organisasjonspsykologi, kan søkere med en tilsvarende høyere utdannelse innenfor fag som instituttet tilbyr bli vurdert for stillingen
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at søkeren har:

 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Nettverk og praktisk erfaring fra tidligere arbeid
 • Nærhet til relevante praksisområder
 • Relevant nettverk innen instituttets fagområder
 • Engasjement for utvikling av egen og instituttets undervisningskompetanse
 • Engasjement for studentenes læring

Personlige egenskaper:

 • Skaper god kunnskapsformidling
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Er omgjengelig og har gode samarbeidsevner som bidrar til et konstruktivt miljø

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio i Oslo
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist 8. april 2024.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS