LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Høyskolelektor i Manusforfatterfag

Søknadsfrist: 01.06.2023

Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media (SADM)

School of Arts, Design, and Media er med sine 1700 studenter og 130 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Om Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM)

Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM) består i dag av 33 ansatte, og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og Visual Effects for 470 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst, samt Institutt for musikk. Alle instituttene er samlokalisert i nye lokaler ved nedre del av Akerselva. WIFM er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Vi har en 50% stilling ledig som Høyskolelektor i manusforfatterfag, Bachelor i Manus. Stillingen er et åremål på fire år. Kvalifiserte søkere har spisskompetanse i dramatisk tekst for lerret og skjerm. Studiet gir en bred utdanning i manusforfatterskap og omfatter en rekke former for «tekst for fremføring»; inkludert film, seriedrama, lydfiksjon/podcast, scenetekst, spill, og animasjon. Ønsket oppstartdato er 10. august 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og utvikle undervisningsopplegg, tekstverksteder og skriveseminarer for studenter, enten spesifikt for manus, eller i interdisiplinære samarbeid ut ifra en norsk og internasjonal kontekst
 • Undervise studenter i manusforfatterarbeid for lerret og skjerm
 • Ta del i planlegging, programutvikling og undervisning i programmet
 • Eksamensutvikling og vurdering/sensur
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens/skolens faglige og pedagogiske strategier
 • Bygge og videreutvikle bransjenettverk og internasjonale relasjoner innen fagområdet dramatisk skrivekunst
 • Faglig administrasjon og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen

Undervisningen på Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og også kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Kunstfaglig utdanning i manusfag eller relaterte fag ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Kompetanse i og erfaring med skapende manusarbeid og manusutvikling
 • Dokumenterte kunstfaglige arbeider innenfor tekst
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på høyskole- og/eller universitetsnivå er ønskelig
 • Bred kunnskap om dramaturgi, fortellerkunst og tekstutvikling
 • Kjennskap til og interesse for nyere utviklingstrekk på det audiovisuelle feltet generelt, og manusfaget spesielt
 • God forståelse av kreative prosesser og samarbeid
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom kandidaten ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må hen gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som Høyskolelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Ønsket kompetanse:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode evner i kunnskapsformidling både muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og høy selvstendighet
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk.

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske og eventuelle vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt

(Søker kan legge ved opptil 10 kunstneriske/vitenskapelige arbeider)

 • Pedagogisk CV med liste over utdanningsfaglig erfaring, emnebygging, forelesningstematikk m.v.
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist 1.6.2023

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med instituttleder Synne Tollerud Bull på SynneTollerud.Bull@kristiania.no

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS