LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i folkehelse

Søknadsfrist: 31.08.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Seksjon for folkehelse og manuell behandling, School of Health Sciences

Seksjon for folkehelse og manuell behandling består i dag av 22 ansatte, og tilbyr i dag bachelorstudier i folkehelse, osteopati og akupunktur, samt mastgradsstudie i anvendt folkehelse. Seksjonen er en del av School of Health Sciences, som i dag også inkluderer Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, og Seksjon for trening, ernæring og biomedisin.Seksjon for folkehelse og manuell behandling har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet migrasjonshelse, effekt av aktiv læring blant barn og akupunktur som virkemiddel for å kunne redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling.Seksjonen leverer både bachelorprogram og mastergradsprogram og vi har fokus på å gi utdanninger arbeidsmarkedet trenger. Vi er derfor ute etter en ny kollega som brenner for faget folkehelse og som har interesse for digitale verktøy og studentaktive undervisningsformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Vi har en 100 %-stilling ledig som Høyskolelektor innen Folkehelse ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid

Den tilsatte kandidaten vil være med på å videreutvikle bachelorgraden Livsstilsendring og folkehelse. Den som tilsettes vil også delta i det alminnelige faglige og faglig-administrative arbeidet ved høyskolen, og oppfordres til videre faglig fordypning.Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på norsk og engelsk.Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring med veiledning av mennesker i en endringsprosess, helsekartlegging, rapporteringsarbeid og journalføring, og helsepolitisk arbeid.
 • God kjennskap til motiverende intervju, og erfaring med planlegging og gjennomføring av relevante folkehelserelaterte kurs slik KID-kurs og Slutta-kurs.
 • Sterkt engasjement for folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap
 • Interesse for digitale verktøy og nettbaserte og studentaktive undervisningsformer

Søkere bør kunne dokumentere folkehelsevitenskapelig kompetanse knyttet til høyere utdanning og lang og relevant yrkespraksis fra offentlig folkehelsearbeid. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet om høyskolepedagogikk, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.Søker vil bli vurdert ut fra Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 31. august

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS