LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i Film og TV-produksjon ved School of Arts, Design and Media

Søknadsfrist: 11.07.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Westerdals institutt for film og medier består av omkring 30 ansatte, 450 studenter og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, institutt for musikk, og institutt for scenekunst. Samlet er SADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i vår nye campus i Urtegata.

Vi har en ledig 50 prosent stilling i åremål over 4 år som høyskolelektor i film/tv-produksjon med hovedansvar som fotolærer. Ønsket oppstart er tidlig høst 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning med hovedansvar for filmfoto for våre film og tv studenter
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens faglige og pedagogiske strategier.
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Faglig-administrative oppgaver og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder

Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke har slik bakgrunn må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Det er ønskelig med

 • Svært god kompetanse i skapende og kreativt arbeid fra film/tv-produksjon med innsikt i preproduksjon, produksjon og distribusjon
 • God teknisk og digital kompetanse, og evner til å sette deg inn i nye verktøy
 • God formidlingsevne, både med studenter, kollegaer og i ekstern kommunikasjon
 • Du er opptatt av utviklingen i mediemarkedet, på ulike produksjons- og distribusjonsformer og har omfattende profesjonserfaring.
 • Det er ønskelig med førstekompetanse

Personlige egenskaper

 • Noen som deler våre verdier; Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant
 • God evne til å skape et godt samarbeidsklima og faglige nettverk
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske/vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet

Vi tilbyr

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 11.07.2022

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med instituttleder Synne Tollerud Bull på [email protected]

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert. 

Alle søknader blir vurdert etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Innstillingsutvalget vil innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det vil også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania gir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS