LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelærere og -lektorer innen informasjonsteknologi

Søknadsfrist: 01.09.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Economics, Innovation, and Technology leverer studieprogrammer på bachelor og masternivå. Vi vektlegger forskning og undervisning innen økonomi, innovasjon, digitalisering og informasjonsteknologi. Studietilbudene våre tiltrekker seg mange søkere, og vi ønsker derfor å inkludere flere flinke folk i fagstaben vår.Om stillingene

Vi har fire faste undervisningsstillinger ledige i Oslo og Bergen og søker medarbeidere med utdanning og arbeidserfaring innen informasjonsteknologi, informatikk og informasjonssystemer.Spesielt ønsker vi søkere med kompetanse innenfor cybersikkerhet, kunstig intelligens, mobile plattformer, e-business og frontend-utvikling.Vi legger vekt på gode pedagogiske evner, praktisk erfaring samt sterk motivasjon for å undervise unge studenter i teknologifag.De som ansettes vil delta i planlegging, utvikling og undervisning hovedsakelig på bachelornivå. Undervisningen vår vektlegger praktiske ferdigheter som studentene våre vil få bruk for i arbeidslivet.

Arbeidsoppgavene inkluderer å:

 • planlegge og gjennomføre undervisning
 • veilede og sensurere
 • opprettholde dialog og nettverk med arbeidslivet
 • bidra til faglig utvikling og samarbeid i et engasjert og tverrfaglig miljø
 • bidra til et godt sosialt miljø blant studenter og kollegaer

De som ansettes må være forberedt på å undervise i Oslo og/eller Bergen. I Bergen kan du være med på å bygge opp et nyopprettet faglig miljø.

Stilling som høyskolelærer eller høyskolelektor avhengig av utdanningsnivå og faglig/pedagogisk kompetanse, og er hjemlet i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger:

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som Høyskolelektor:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som Høyskolelærer:

 • Minimum fire års høyere utdanning, minst to år innenfor fagområdet.
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Videre legger vi vekt på at:

 • du har et sterkt engasjement for formidling av teknologifaget
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er selvstendig og pålitelig
 • du har evne og interesse for nettverksbygging og relasjonsutvikling
 • du har gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig
 • du har relevant erfaring fra IT-bransjen og/eller andre undervisningsinstitusjoner
 • du har høy arbeidskapasitet
 • du er motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Vi ber deg om å sende

 • søknadstekst der motivasjon for stillingen og din pedagogiske tilnærming kommer tydelig frem
 • det må komme frem i søknaden om du er/ønsker å være basert i Oslo eller Bergen
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • attester og vitnemål med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Vi tilbyr:

 • en spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • et stimulerende arbeidsmiljø
 • flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • lønn etter avtale

Kristiania ønsker å ansette flere kvinner i faste akademiske stillinger, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke. Aktuelle kandidater må være forberedt på å holde en undervisningstime (prøveforelesning) innenfor et relevant fagområde for ansettelseskomiteen.

Søknadsfrist 1. september 2022

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med en av våre kontaktpersoner for stillingen;

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS