Bli med på reisen til å bli Norges første arbeidslivsuniversitet!

Prorektor - FoU/KU

Søknadsfrist: Snarest

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en selveiende stiftelse som ble opprettet i 1914. Stiftelsens formål er å bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og dermed videreføre grunnleggerens idé om at alle i vårt land skulle gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø. Høyskolen Kristiania har siden april 2019 vært medlem av

European University Association

. Høyskolen er organisert i fem faglige avdelinger: School of Arts, Design, and Media, School of Communication, Leadership, and Marketing, School of Economics, Innovation, and Technology, og School of Health Sciences, School of Doctoral Studies.

Høyskolen Kristiania har som ambisjonen å bli landets første uavhengige arbeidslivsuniversitet, med utdanningsløp hele veien fra fagskole til doktorgrad. Kristiania er landets største breddehøyskole med over 18 000 studenter, 800 ansatte, og campus i Oslo, Bergen og på nett. Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsinstitusjon organisert som en selveiende stiftelse.

Prorektor FoU/KU har overordnet ansvar for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder implementering av delstrategi. Høyskolens forskning er relevant for samfunns-, arbeids- og næringsliv og bidrar til å sette agenda i samfunnsdebatten. Prorektoren har et særlig ansvar for å bidra til å videreutvikle Kristiania samlede forskningsportefølje, fremme arbeidet med internasjonalisering samt bidra til å videreutvikle forskningsetiske retningslinjer og holdninger.Stillingen har overordnet ansvar for at høyskolens forskning påvirker undervisning ved høyskolen, både gjennom faglig innhold og pedagogikk, inkludert samlet ansvar for høyskolens faglige ressurser.

Vi søker en ambisiøs, tydelig, synlig og samlende leder med doktorgrad eller tilsvarende innen fagområder som er relevant for Kristiania. Du har solid forskererfaring og innsikt i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet. Videre kan du vise til gode resultater i endringsledelse og utvikling av komplekse organisasjoner. I tillegg til et godt nettverk innen akademia og næringsliv, har du gjerne professorkompetanse og erfaring med forskningsledelse. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk, er en forutsetning.

Prorektor FoU/KU sitter i høyskoleledelsen og rapporterer til rektor. Prorektor har sammen med rektoratet for øvrig det øverste faglige ansvaret. Åremål som prorektor i fire år fra 1. august 2023 med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år etter ny utlysning, i tillegg til fast faglig stilling i henhold til kompetanse.

Vi kan love deg en spennende mulighet til å bidra til å videreutvikle en av sektorens mest ambisiøse og fremoverlente institusjoner.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Gro Krigsvoll, tlf. 918 75 639 eller Benedicte Marie Andersen, tlf. 478 21 687. Søknad med CV sendes snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS