LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Administrativ leder ved School of Communication, Leadership, and Marketing

Søknadsfrist: 15.06.2024

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communications, Leadership, and Marketing

Avdelingen, School of Communication, Leadership, and Marketing, består av tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet de møter etter endte studier. Avdelingen kjennetegnes av dyktige pedagoger, høy studenttilfredshet og godt arbeidsmiljø. Avdelingen har aktive forskere og forskergrupper og et tverrfaglig ph.d.-program i kommunikasjon og ledelse. Avdelingen har rundt 6000 studenter og 120 ansatte. Vi holder til i fine lokaler i Oslo og Bergen sentrum.

Administrativ organisering på Kristiania

Den utlyste stillingen er svært sentral i utvikling og drift av de administrative områder ved avdelingen. Administrativ leder vil ha ansvar for fagnær administrative oppgaver. Avdelingsadministrasjonen består av fem ansatte: tre rådgivere, en seniorrådgiver og en administrativ leder. Rådgiverne rapporterer til instituttleder og seniorrådgiver rapporterer til administrativ leder. Stillingen er lokalisert i Oslo sentrum, men det vil være noe reisevirksomhet til vår campus i Bergen.

Høyskolens sentrale administrasjon har ansvaret for øvrige administrative tjenester til avdelingen, eksempelvis innen områdene HR, økonomi, studieadministrasjon, marked og kommunikasjon, drift og IT. Avdelinger i prorektorenes stab har tilsvarende ansvar for å levere administrative tjenester til fagavdelingen innen sine ansvarsområder, her under bibliotek, forskningsadministrasjon, kvalitet og internasjonalisering. Administrativ leder vil samarbeide tett med samtlige av disse sentrale avdelingene.

Om stillingen

School of Communication, Leadership, and Marketing, søker en administrative leder i 100 prosent fast stilling. Administrativ leder ivaretar ledelsen av det administrative og forvaltningsmessige arbeidet i samråd med og på delegasjon fra dekanen, bistår dekanen i den administrative driften av sin avdeling og bidrar til god virksomhetsstyring.

Blant ansvarsområdene til stillingen er:

 • Bestille og koordinere administrative tjenester i den sentrale administrasjonen i tråd med høyskolens retningslinjer
 • Lede det administrative samhandlingsforumet ved avdeling. Dette består av dedikerte ressurser innen hver av de administrative funksjonsområdene i høyskolens sentrale administrasjon
 • Drive god økonomistyring og ressursforvaltning innenfor fastsatte budsjettrammer og å koordinere budsjett og rutiner
 • Utarbeide og iverksettelse handlingsplaner
 • Bidra i å videreutvikle administrative rutiner og kvalitetsforbedrende tiltak. Bidra til at kvalitetssystemet følges
 • Bidra og delta i strategiske prosjekter
 • Koordinere og kvalitetssikre rekrutteringer i avdelingen mot institutter, HR-avdeling og ansettelsesutvalg
 • Administrativ leder er ansvarlig for at avdelingen følger vedtatte prosesser og arbeidsrutiner
 • Administrativ leder rapporterer til dekan og er fast medlem av dekanens ledergruppe

Vi søker strukturert administrativ leder med svært gode samarbeidsevner og evne til lagbygging. Den rette kandidaten har gode kommunikasjonsferdigheter, er strukturert og løsningsorientering med høy arbeidskapasitet. Det er ønskelig med inngående kjennskap til universitet og høyskoledrift.

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå
 • Erfaring fra og kunnskap om universitets- og høyskolesektoren
 • Relevant arbeidserfaring helst innen ledelse, prosjektledelse, budsjett- og utredningsarbeid

Personlige egenskaper

 • Være strukturert, selvstendig og resultatorientert
 • Inneha evne til å planlegge, tilrettelegge og organisere arbeidet i forhold til fastsatte mål
 • Ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å takle høyt arbeidspress og raske endringer
 • Gode lederegenskaper, og ledererfaring fortrinnsvis fra universitet-, høyskole eller forskningsinstitusjoner
 • God forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere
 • Inkluderende og motiverende lederstil
 • Inneha relevant akademisk og arbeidslivsrettet nettverk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Hva vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle School of Communication, Leadership, and Marketing, og Kristiania
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo 
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio 
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikringsordninger
 • Ekstra fri i jul og påske

Vi oppfordrer søkerne til å sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk 

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen fremkommer
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet 
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no) 

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 15. juni 2024

Tiltredelse etter avtale

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen? 

Ta kontakt med dekan, Helene Ingeborg Sætersdal 98 28 92 31, helene.setersdal@kristiania.no

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal innen frist vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS