LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Instituttleder ved Institutt for scenekunst

Søknadsfrist: 24.06.2024

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Institutt for scenekunst, School of Arts, Design, and Media (SADM) søker etter ny instituttleder.

Instituttleders åremål utgår 1. januar 2025. Vi søker en instituttleder med entusiasme for og kompetanse innen scenekunst, som kan være med å videreutvikle instituttets fagtilbud, samt bidra til School of Arts, Design, and Medias og høyskolens strategiske utvikling.

Instituttet består av 40 ansatte (ca. 28 årsverk) og 240 studenter, og tilbyr studier i musikkteater, dans og skuespill. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media som i dag også inkluderer Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, samt Institutt for musikk. Samlet er School of Arts Design, and Media med sine 1600 studenter og 100 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Instituttlederen skal drive instituttet med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle instituttets potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling. Instituttlederen skal være en god representant for instituttet mot praksisfeltet og samarbeidspartnere, være delaktig i den offentlige debatten og verne om kunst og design sin plass i samfunnet.

 Instituttleder er leder for all virksomhet i sin grunnenhet, innenfor de fullmakter som er delegert fra dekan. Instituttlederen inngår i avdelingens ledergruppe og rapporterer til dekan. Følgende områder vil normalt falle inn under delegerte fullmakter:

 Faglig ledelse

Omfatter drift og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, undervisnings­ressurser og annen faglig basert virksomhet, og innebærer blant annet:

 • Overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og forskningsstrategiske satsinger.
 • Fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten
 • Underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer
 • Målrettet profilering, nettverksbygging og utadrettet markedsføring
 • Kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)
 • Tilrettelegging av organisatoriske forhold 

Økonomistyring

Innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som:

 • Utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av dekan
 • Å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor instituttets finansielle grunnlag
 • Kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger 

Personalledelse

Av alt personale som er organisatorisk tilknyttet instituttet. 

Personalledelsen innebærer:

 • Individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal kapasitets- og kompetanseutnyttelse
 • Organisering av arbeidsplikter
 • Personalplanlegging og rekruttering
 • Funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø
 • Bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og tilrettelegge individuelle arbeidsvilkår
 • Evaluering av individuelle prestasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Relevant faglig og/eller kunstnerisk praksis på høyt nivå
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater
 • Erfaring med økonomi og personalhåndtering
 • Evne til analytisk og strategisk tenking
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Beherske et nordisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med professorkompetanse
 • Det er ønskelig med kunnskap om, eller erfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner

Personlige egenskaper:

 • Evne til å håndtere kompleksitet og etablere et helhetsperspektiv.
 • Evne til å motivere medarbeidere, virke samlende og skape gode resultater.
 • Være ambisiøs, målrettet og løsningsorientert og tydelig i ledelse av avdelingen
 • Stort faglig engasjement og gjennomføringsevne.
 • Vilje til å synliggjøre avdelingens eksistens og kvaliteter utad.
 • Gode kommunikasjonsevner og vilje til å bidra til hele Høyskolen Kristianias utvikling

Den som tilsettes, må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Hva kan vi tilby:

 • En spennende og utfordrende lederjobb med å videreutvikle instituttet innen forskning, formidling og undervisning
 • Fast akademisk stilling med funksjonstillegg som instituttleder
 • Leder for et spennende fagmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Arbeidsplass midt i Oslo sentrum

SØKNADSFRIST 24. JUNI

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal innen frist vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS