Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Studieveileder (Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap)

Søknadsfrist: 01.05.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som studieveileder ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Om stillingen:

Stillingen er en del av fakultetet sin studieadministrasjon og rapporterer til administrasjonssjef. Stillingen er knyttet til institutt for maritime studier. Institutt for maritime studier har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskingsmiljø.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Fakultetet har et tett samarbeid med samfunns- og arbeidslivet i hele regionen. Dette gir blant annet utslag i forskingsamarbeid og en bred portefølje knyttet til etter- og videreutdanning.

Til stillingen ligger ansvar for veiledning av studenter, saksbehandling av studieadministrative saker, kvalitetssikring av studieprogram og emne og samarbeid med fagmiljøet. Andre relaterte ansvarsområder kan også være aktuelle. Arbeidssted er campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt må kunne utføre koordineringsarbeid, saksbehandling, utredelsesarbeid, og/eller andre oppgaver som forutsetter stor grad av selvstendighet, analytisk kompetanse og evne til problemløsning.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Veiledning av studenter, inkl. studentutveksling
 • Arbeid med utdanningsplaner for studentene
 • Klargjøring, utsteding og rapportering av vitnemål og kursbevis til Sjøfartsdirektoratet
 • Saksbehandling av studentsaker som f.eks. søknader om permisjon og innpass av emner
 • Administrativ støtte til råd og utvalg
 • Kvalitetssikring av studieadministrativt arbeid knyttet til studieprogram og emne
 • Veilede vitenskapelig ansatte i bruk av Emner på nett (EpN)
 • Aktivt arbeid med studentrekruttering
 • Støtte til arbeid med utdanningsledelse

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Relevant erfaring fra administrativ saksbehandling
 • Gode IKT-kunnskaper, og helst erfaring med FS
 • Det er ønskelig med erfaring fra utredelses- og kvalitetssikringsarbeid
 • Erfaring fra, og/eller god kunnskap om universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, selvstendig og god til å koordinere oppgaver
 • Gjennomføringsevne og løsningsorientert
 • Gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • Positiv og gode samarbeidsevner

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som studieveileder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Administrasjonssjef FØS Gro Nesheim, [email protected]/+47 52 70 26 32

2) Dekan FØS Anne I. Robbestad, [email protected]/ +47 52 70 27 38

Søk stillingen