Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskolelektor med koordineringsansvar (Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap)

Søknadsfrist 02.04.2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og

tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 23 faste ansatte fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund.


Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som høgskolelektor med koordineringsansvar ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Stillingen er en fast 100% stilling tilknyttet Institutt for maritime studier (IMS). Både undervisning og koordineringsoppgaver ligger til stillingen, og den som tilsettes jobber tett sammen med instituttleder, studiekonsulent og fagansatte ved IMS. I koordineringsansvaret ligger oppfølging og drift av studieprogram og EVU-emner, kvalitetssikring, koordinering av timeplan, pensumlister, bestilling av kontrakter, arrangementsstøtte, koordinering av felles rekrutteringsprosess, semesterstart, studentrekruttering, m.m. Stillingsinnehaver har ansvar for undervisning i relevant(e) emne(r) ved IMS/FØS, samt oppfølging av studieprogram og emner på bachelornivå, inkludert faglig oppfølging av studentkullene. Aktuelle emner for undervisning kan være norsk prosjekt Y-vei, maritim IT (bachelorgradsnivå) eller ship operation and maintenace systems (mastergradsnivå). Høgskolelektor med koordineringsansvar ivaretar også HVLs ansvar for delprosjektledelse i MARKOM2020, samt konkrete tiltak under MARKOM2020-prosjektet. På bakgrunn av omorganisering internt i HVL kan koordineringsoppgaver på sikt bortfalle, og eventuelt erstattes av flere undervisningsoppgaver.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Programkoordinator for bachelorprogrammene ved IMS – oppfølging og drift av studieprogrammene, herunder også planlegging og igangsetting av studietilbud og samarbeid med eksterne
 • Undervisning i relevante emner på bachelor- eller mastergradsnivå, samt oppfølging av EVU-emner ved instituttet
 • Delprosjektledelse MARKOM2020 og ansvar for diverse oppgaver tilknyttet spesifikke MARKOM2020-tiltak i regi av HVL

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor instituttets fagområder
 • Erfaring fra undervisning og studentoppfølging
 • Erfaring fra og/eller god kjennskap til UH-sektoren

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høgskolepedagogikk
 • Erfaring fra maritim utdanning
 • Interesse for og erfaring med utvikling av emner og studieprogram

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig, strukturert og selvstendig
 • Positiv og omgjengelig

Høgskolepedagogikk

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Språkkunnskaper

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som programkoordinator er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008 - høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Johanne Marie Trovåg, instituttleder for Institutt for maritime studier, [email protected]
 • Anne I. Robbestad, dekan for Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, [email protected]

Søk stillingen