Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Enhetsleder for areal og drift (Stord / Haugesund)

Søknadsfrist: 16.09.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), nærregion Stord/Haugesund er det ledig en stilling som enhetsleder for areal og drift

Om stillingen:

Det er nå ledig en fast stilling i 100 % som enhetsleder for areal og drift ved campus Haugesund og campus Stord.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for
HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Enheten har ansvar for HVL sin arealforvaltning og drift i nærregion Stord/Haugesund. Enheten skal jobbe tett opp mot studentene, fakultetene og fellesadministrasjonen sine behov. Enheten skal ha tett samarbeid med tilsvarende enheter i de andre nærregionene, samt bidra til at HVL har god forvaltning innen arealforvaltning og drift.

Arbeidsplassen er campus Haugesund og campus Stord

Avdeling for areal, drift og utvikling er ledet av en avdelingsleder, som er en del av økonomi- og arealdirektør sin ledergruppe. Avdelingen har fire formelle underenheter, ledet av enhetsledere. Enhetsledere har fag- og budsjettansvar for enheten, og rapporterer til avdelingsleder. Enhetsleder har delegert faglig ansvar for areal og drift og renhold i nærregion. Dette inkluderer budsjett-, økonomi- og personalansvar.

Det må påberegnes noe reisevirksomhet mellom de ulike nærregionene. Søker må disponere egen bil mot km godtgjørelse etter statens satser. Det vil også være muligheter for å benytte seg av HVL sine biler mellom campus.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for arealforvaltning og drift for nærregion Stord/Haugesund
 • Ansvarlig for lovpålagte krav knyttet til arealforvaltning og drift for nærregion Stord/Haugesund
 • Ansvarlig for oppfølging og inngåelse av HVL sine avtaler og kontrakter knyttet til service, bygningsdrift og leieforhold i nærregionen
 • Ansvarlig for implementering av felles system i regi av HVL
 • Budsjett, økonomi- og personalansvar for nærregion Stord/Haugesund
 • Bidra til utvikling innenfor fagområdet arealforvaltning og drift på campusene Stord og Haugesund
 • Rapportering/statistikk og analyser

Myndighet

 • Myndighet i stillingen er delegert fra avdelingsleder for areal, drift og utvikling/prosjekt. Enhetsleder rapporterer til avdelingsleder
 • Stillingen inngår i avdelingsleder sin ledergruppe
 • Myndighet til å disponere eget budsjett

Kvalifikasjoner:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanningg
 • Administrativ ledererfaring og dokumenterte resultat fra lederstilling vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling er ønskelig
 • Bred IKT-kunnskap
 • Dokumentert kompetanse innenfor ulike fagområder vil være en fordel
 • God forståelse for statlig lederskap og offentlig forvaltning
 • God forståelse for Høgskulen på Vestlandet sitt samfunnsoppdrag
 • Kunnskap om relevant lov- og regelverk
 • Erfaring fra, og god kunnskap om, universitets- og høyskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • En motiverende og inkluderende lederstil som legger vekt på samarbeid og medvirkning
 • Evne til å inneha et helhetlig og strategisk perspektiv
 • Gode kommunikasjonsevner og en naturlig relasjonsbygger
 • Strukturert og god til å organisere
 • Resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Løsnings - og utviklingsorientert
 • Stort engasjement for å nå Høgskulen på Vestlandet sine mål og ambisjoner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som enhetsleder for areal og drift er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1211 - seksjonssjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen