LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver innen læringsmiljø og læringsstøtte

Søknadsfrist: 05.02.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for utdanningskvalitet har ansvar for det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene og skal være bidragsyter for et godt læringsmiljø for alle våre studenter.


Avdelingen skal støtte opp under og rådgi fakultetene i deres arbeid med utdanningskvalitet. Vidare skal avdelingen bidra med rådgivning og strategisk utviklingsarbeid for rektoratet knyttet til utdanning, læringsmiljø og studiekvalitet

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utdanningskvalitet, har ledig midlertidig stilling (vikariat) som rådgiver innen læringsmiljø og læringsstøtte.

Vi søker en rådgiver i vikariat i 100 % stilling for perioden 01.05.2023-30.04.2024. Stillingen er knyttet til studiested Bergen.

Studentrådgivninga er et tilbud som gir støtte og rådgivning til studenter som trenger noen å snakke med, eller som ønsker råd og veiledning i studiesituasjonen. I tillegg arbeider rådgiverne med utvikling av læringsmiljø i samspill med både eksterne og interne samarbeidspartnere. Arbeid med studiestart og fadderorganiseringa ved HVL er en sentral oppgave. Deltagelse i fagutviklingsarbeid eller forebyggende utadrettet virksomhet er også en del av tjenestilbudet til enheten. HVL er en organisasjon i utvikling og stillingene vil kunne tildeles oppgaver som til enhver tid faller inn under avdelingens og enhetens ansvarsområde.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med studiestart og fadderordningen ved HVL
 • Samtaler og individuell rådgivning
 • Tilrettelegging og oppfølging av studenter
 • Kurs og gruppevirksomhet ut mot studenter
 • Delta i HVL sitt utviklingsarbeid innenfor velferd og læringsmiljøarbeid for studenter

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innenfor sosial- og helsefag/pedagogikk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper og god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • God digital kompetanse
 • Vi legger vekt på relevant arbeidserfaring og personlig egnethet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring innenfor rådgiving/veiledning og samtaletilbud
 • Erfaring fra arbeid med studiestart og fadder
 • Erfaring med kurs/presentasjoner og fagutviklingsarbeid
 • Erfaring med å jobbe med unge mennesker
 • Erfaring fra, eller god kunnskap om universitets- og høgskulesektoren

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kontaktskapende evner
 • Evner å jobbe både selvstendig og i team
 • Liker å representere organisasjonen innad og utad

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS