LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Økonomirådgiver - Avdeling for økonomi og arealforvaltning

Søknadsfrist: 09.10.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig fast 100% stilling som økonomirådgiver

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig 100% stilling som økonomirådgiver ved Avdeling for økonomi. Stillingen yter støtte og veiledning til fakultetene innenfor budsjett, regnskap, rapportering og økonomistyring. Vi søker en motivert og kompetent medarbeider med god kompetanse innen økonomistyring. Stillingen vil gi mulighet for å arbeide med varierte økonomioppgaver og det er ønske om en proaktiv innstilling for å bidra til videreutvikling av området. Stillingen inngår i en faggruppe på 6 rådgivere, og vil i hovedsak være knyttet til oppfølgingen av ett av HVL sine tre fakultet (HVL går fra fire til tre fakultet 01.01.2024).

Arbeidsplassen er en av følgende campus: Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Yte god økonomistøtte og rådgivning til fakultetene i økonomiske og ressursmessige spørsmål
 • Hovedoppgavene følger det økonomiske årshjulet med budsjett, regnskap, økonomirapportering
 • Arbeid med ressursstyring og analyser
 • Videreutvikle gode økonomirapporter og bruk av styringsinformasjon
 • Koordinere prosjektfinansiering sammen med grunnfinansieringen til fakultetet
 • Rapportere til ulike ledernivå i fakultetet
 • Støttetjeneste i daglig drift/økonomi
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av interne rutiner, retningslinjer og systemer
 • Bruke og utvikle ulike økonomi- og styringssystem
 • Andre oppgaver i økonomiavdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet, minimum fullført bachelorgrad, fortrinnsvis mastergrad og økonomirelatert innhold
 • Relevant administrativ erfaring
 • God regnskapsforståelse
 • God kompetanse innen økonomistyring
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde og erfaring fra universitet/høgskole
 • God system- og IT-forståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Arbeider selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv
 • Nøyaktig
 • Har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode1434 - tittel.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Nestleder Elise Aabel Eriksen, tlf. 53 49 13 25 / 950 26 343

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS