Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskolelektor i regnskap

Søknadsfrist: 21.04.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som høgskolelektor innenfor fagområdet regnskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt for økonomi og administrasjon søker etter en høgskolelektor i fagområde regnskap.

Arbeidssted er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og undervise i fag som finansregnskap med analyse og fordypningskurs i regnskap. Til stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og fagutvikling knyttet til fagområdet regnskap.

Kvalifikasjoner:

Formelle kvalifikasjoner:

Vi søker en person med solid praktisk og teoretisk kompetanse innenfor finansregnskap.

For ansettelse som høgskolelektor er kravet til formell utdannelse mastergrad. Typisk relevant mastergrad er innenfor regnskap og revisjon, men også andre profiler kan være aktuelle. Kandidaten må ha god kompetanse på norsk regnskapsregulering. Det er en fordel om kandidaten har kjennskap til norske skatteregler og til regulering av regnskapsførerprofesjonen.

Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet finansregnskap, eksempelvis erfaring fra regnskapsbransjen, fra revisjon eller fra utøvelse som controller.

God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt.Undervisningsspråket er norsk.

Personlige egenskaper:

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.

Pedagogisk erfaring og kompetanse / Høgskolepedagogikk

Tidligere pedagogisk erfaring, eksempelvis fra undervisning, kursvirksomhet eller bedriftsinterne opplæringsprogrammer, vil være en fordel, men er ikke påkrevd for å søke stillingen. Dersom søkeren har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må dette dokumenteres. Søkere som ikke har slik kompetanse, må delta på kurs i høgskolepedagogikk i regi av Høgskolen innen to år fra tilsettingsdatoen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 15 stk.), attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til et sakkyndig utvalg. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Høgskolelektor Torstein Dahle, telefon: +47 55 58 77 18

2) Seniorkonsulent Anne Rodal, telefon: +47 55 58 71 66

Søk stillingen