LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Driftstekniker - Avdeling for areal, drift og utvikling

Søknadsfrist: 09.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100% midlertidig stilling som driftstekniker ved Avdeling for areal, drift og utvikling.

Stillingen er en fagarbeiderstilling som ivaretar generelle arbeidsoppgaver innen drift og service. Arbeidsplassen er på campus Stord, og tilsettingsperioden er 01.01.2021 - 31.12.2021.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Drift av tekniske anlegg og system (adgangskontroll, vedlikehold av inventar, osv.)
 • Generelt drift og service på campus, avfallshåndtering, vedlikehold av utstyr
 • Innkjøp (rekvisita, inventar, osv.)
 • Snømåking, strøing, rigge til eksamen, skifte lyspærer
 • Arrangementsstøtte
 • Oppfølging av campus sine firmabiler
 • Oppgaver innen brannvern

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant teknisk eller håndverksmessig utdanning, eller annen relevant utdanning
 • Minimum fagbrev, manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres med lang og allsidig praksis
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • Førerkort klasse B
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Være positiv og ha god serviceinnstilling
 • Må kunne bruke IT-verktøy
 • Ha god teknisk forståelse

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som driftstekniker er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1136 - driftstekniker.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS