Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Driftstekniker (Avdeling for areal, drift og utvikling)

Søknadsfrist: 05.05.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som driftstekniker ved Avdeling for areal, drift og utvikling campus Haugesund.

Om stillingen: Fagarbeiderstilling som ivaretar generelle arbeidsoppgaver innen drift og service på campus.

Arbeidssted er campus Haugesund.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Drift av tekniske anlegg og system (adgangskontroll, vedlikehold av inventar osv)
 • Generelt drift og service på campus, avfallshåndtering, vedlikehold av utstyr
 • Innkjøp (Rekvisita, inventar osv.)
 • Snømåking, strøing, rigge til eksamen, skifte lyspærer
 • Oppfølging av kontrakter
 • Arrangementsstøtte
 • Oppfølging av campus sine firmabiler
 • Oppgaver innen brannvern
 • Oppfølging av generelle driftsoppgaver/brukerbehov via valgte FDV verktøy

Kvalifikasjoner:

 • Relevant teknisk eller håndverksmessig utdanning, eller annen relevant utdanning
 • Minimum fagbrev, manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres med lang og allsidig praksis
 • Førerkort klasse B
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Være positiv og ha god serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Må kunne bruke it-verktøy
 • Ha god teknisk forståelse

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som driftstekniker er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1136 - driftstekniker.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Enhetsleder Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling Stord/Haugesund, Hans Erik Lundberg, +47 52 70 26 25

2) Avdelingsleder Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling, Endre Laastad, +47 55 58 76 43

Søk stillingen