Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Rådgiver / seniorrådgiver samhandling - Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Søknadsfrist: 21.02.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Haugesund, er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver samhandling, ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har målom å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for å legge til rette for at HVL blir en synlig og attraktiv institusjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og sørge for en effektiv kommunikasjon internt og eksternt. Avdelingen er pådriver og tilrettelegger for kunnskapsutvikling og innovasjon gjennom god samhandling med samfunns- og arbeidsliv.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for å legge til rette for at HVL blir en synlig og attraktiv institusjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og sørge for en effektiv kommunikasjon internt og eksternt. Avdelingen er pådriver og tilrettelegger for kunnskapsutvikling og innovasjon gjennom god samhandling med samfunns- og arbeidsliv.

Hovedarbeidssted for stillingen er campus Haugesund. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen er viet arbeidsområdet samhandling, som omfatter livslang læring og samfunnskontakt på institusjonsnivå.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Oppfølging av HVLs arbeid med livslang læring
 • Samarbeid med klynger og nettverk om kompetanseutvikling i et livslangt læringsperspektiv
 • Tverrfaglig prosjektutvikling internt og eksternt
 • Oppfølging av institusjonelle samhandlingsavtaler
 • Saksbehandler for samhandlingsutvalget
 • Deltakelse i avdelingens øvrige samhandingsoppgaver og -prosjekter

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelorgradsnivå, fortrinnsvis mastergradsnivå
 • Administrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset funksjonene i stillingen
 • Kjennskap til regional utvikling og utdannings- og næringspolitisk arbeid
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stort engasjement for høgskolens samfunnsoppdrag innen samfunnskontakt og livslang læring
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver samhandling er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - Rådgiver. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan det være aktuelt å tilsette i stillingskode 1364 - Seniorrådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Nestleder Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kristin Reiso Lawther, +47 55 58 59 72.

Søk stillingen