LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver - Livslang læring og regional utvikling

Søknadsfrist: 30.09.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 140 ansatte ved fakultetet og ca. 2300 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal.


Fakultetet har i dag ni bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet er vertsfakultet for doktorgradsprogrammet RESINNREG - Ansvarlig innovasjon og regional utvikling - i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for helse- og sosialvitskap. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, har ledig fast stilling som rådgiver innenfor Livslang læring og regional utvikling

Rådgiver for livslang læring og regional utvikling er pådriver og koordinerer samarbeidet med fagmiljøene om utvikling av prosjekt innen kompetanseutvikling, livslang læring og regional utvikling. Stillingen kan også tillegges et faglig ansvar for samordning av fakultetets aktivitet på området.

Stillingen har arbeidsplass ved campus Bergen, men kan ha ansvar for prosjekter og aktiviteter ved alle fakultetets tre campus. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Kontakt med relevante samarbeidspartnere
 • Utvikle samarbeidsrelasjoner eksternt og internt
 • Initiere, planlegge og koordinere prosjekt og aktiviteter
 • Utarbeide søknader, tilbud, budsjett og kontrakt
 • Bidra til regional utvikling gjennom målrettede aktiviteter og leveranser innen livslang læring
 • Samordning av fakultetets aktivitet innenfor livslang læring mht profesjonalitet og faglig kvalitet i administrative støttefunksjoner og i kontakt med samarbeidspartnere
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har god kjennskap til høyere utdanning, er samfunnsorientert og har erfaring med prosjektarbeid.

Videre må du ha

 • Relevant utdanning på masternivå. Kravet til mastergrad kan fravikes dersom søkeren har særlig relevevant erfaring innenfor stillingens funksjonsområde, dette forutsetter likevel at søkeren som minimum har fullført bachelorgrad
 • Velutviklede samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sterk muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Innsikt i og erfaring med digitale løsninger
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i kunnskapsinstitusjoner er en fordel
 • Omfattende og relevant arbeidserfaring innenfor stillingens hovedarbeidsområde vil bli veklagt.

Stillingskode vurderes etter utdanning, erfaring, selvstendighet, lederansvar og kompleksitet i oppgavene.

Personlige egenskaper:Vi søker en serviceorientert, fleksibel og omgjengelig medarbeider som kan arbeide selvstendig og strategisk, ta initiativ og være en pådriver. Gode evner til å bygge og videreutvikle nettverk for fakultetet både på og utenfor Campus vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Stilling som seniorrådgiver - kode 1364 - kan vurderes for søkere som har særlig gode kvalifikasjoner, det settes krav om omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse innenfor stillingens funksjoner.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Den samlede mengden vedlegg kan ikke overstige 50 MB.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS