LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver - Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Søknadsfrist: 26.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og naturfag, lærerutdanning og økonomi, samfunnsfag og maritme studier.

HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 490 årsverk og 4 900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.


Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ledig stilling som Studieveileder/Rådgiver

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig vikariat stilling som Studieveileder/ Rådgiver i Administrasjonen for Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og naturfag, lærerutdanning og økonomi, samfunnsfag og maritme studier.

HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 490 årsverk og 4 900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram.

Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig vikariat stilling som Studieveileder/ Rådgiver i Administrasjonen for Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Stillinga inngår i Administrasjonen ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), campus Bergen.

Om stillinga:

Ledig vikariat som studieveileder/rådgiver i 100% stilling. Oppstart ca 01.03.2022. Varighet et år med mulighet til forlengelse.

Arbeidsstedet er Bergen.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Veiledning av studenter
 • Saksbehandling i studentsaker
 • Administrativ støtte til råd og utvalg
 • Årlig studieplanarbeid
 • Oppfølging av utdanningsplaner på individnivå i samarbeid med utdanningsledelsen
 • Administrative oppgaver tilknyttet utvikling og planlegging av studie- og emneplanar for bachelor-, og masternivå
 • Administrative formidlingsoppgaver knytt til studieprogrammene
 • Utarbeide rapporter, analyser og utredninger til leder og interne utvalg i fakultetene

Kvalifikasjonskrav:

Kvalifikasjoner (krav til stillingen)

Høyere utdanning på minst bachelornivå, fortrinnsvis master.

Administrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen.

Personlige egenskaper

Vi søkjer en engasjert person med gode samarbeids- og koordineringsevner, god administrativ IT-kompetanse og erfaring med fellessystem høgskolen bruker ( FS og P360).

Vi søker deg som har god framstillingsevne muntlig og skriftlig, både i norsk og engelsk.

Du må evne å arbeide selvstendig og analytisk, ta initiativ og yte god service.

Du må bidra til godt samarbeid internt på fakultetet og med relevante enheter i HVL sin fellesadministrasjon.

Det er en fordel om du har kjennskap til fagene og utdanningen du skal jobbe med, men det er ikke et krav.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjør oppmerksom på at søknadene blir vurdert utfra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søker sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste dette opp. Om vedleggene overstig 25 MB må de komprimerest før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendest på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spanande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som Studieveileder/Rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - Rådgiver

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at jfr. ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket ikke blir tatt til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktperson ved Høgskolen på Vestlandet er:

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS