LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Innkjøpsrådgiver

Søknadsfrist: 29.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for økonomi er det ledig en stilling som innkjøpsrådgiver.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100 % stilling som rådgiver ved seksjon for innkjøp fra november 2021. Seksjon for innkjøp består av fire medarbeidere og er organisert underAvdeling for økonomi (fellesadministrasjonen).

Arbeidsplassen kan være på en av de fem campusene Sogndal, Bergen, Førde, Stord eller Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stillingen vil være knyttet til Høgskulen sitt innkjøpsområde og bestillingssystem.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Kunngjøring av anskaffelser og anbud.
 • Kontraktforhandlinger samt implementering og oppfølging av kontrakter for enkeltkjøp og rammeavtaler.
 • I anskaffelsene samarbeider en med Høgskulen sine fagmiljøer og andre avdelinger.
 • Informasjon og opplæring internt i Høgskulen, samt utarbeiding og oppfølging av styrende dokumenter innenfor innkjøpsområdet, ligger også til seksjon for innkjøp.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Søkere må ha høyere utdanning på minst masternivå innenfor økonomiske eller juridiske fag.
 • Lang og relevant erfaring eller spesialutdannelse tilpasset de oppgavene stillingen skal dekke, kan erstatte mangel på formell utdannelse.
 • Erfaring med offentlige anskaffelser og kontraktsarbeid er en fordel.
 • Kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel.

Personlige egenskaper:

Den som blir tilsatt må kunne jobbe systematisk, være initiativrik og relasjonsskapende. God skriftlig ogmuntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk, er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Innkjøpsrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagansvarlig innkjøp, Børt Helge Carlsen, telefon +47 55 58 76 03.

2) Avdelingsleiar økonomi, Karianne Bergheim, telefon +47 57 67 63 06.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS