LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Enhetsleder drift

Søknadsfrist: 01.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling (ADU) har ansvar for høgskolen sine drifts- og servicetjenester, arealdisponering og prosjektutvikling. ADU har ansvar for en samlet bygningsmasse på vel 130 000 m2 på fem ulike campus.


Vaktmesterfunksjoner og tekniske tjenester er en del av vårt ansvarsområde, i tillegg til campusutvikling. Avdelingen har ansvaret for nye bygg under oppføring, samt inn/utleie av arealer ved behov. ADU samarbeider tett med utdannings-, forsknings-, og administrative miljø i HVL.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling, er det ledig fast stilling som Enhetsleder - drift

Om stillingen

Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling har ansvar for drift og vedlikehold ved HVL sine fem campus. Driftsfunksjonen er delt inn i tre driftsregioner med egne enhetsledere; Stord/Haugesund, Bergen og Sogndal/Førde. Den utlyste stillingen vil ha ansvar for oppfølging av HVL sitt campus i Bergen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsplass er campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Enhetsleder er ansvarlig for drift og vedlikehold ved campus Bergen, herunder:
  • Ansvar for oppfølging av lovpålagte krav
  • Ansvar for implementering og bruk av FDV verktøy (drift/ renhold)
  • Ansvar for bakvaktsordningen og tilsynsvaktsordningen lokalt
  • Ansvar for oppfølging og inngåelse av HVL sine avtaler og kontrakter knyttet til service og bygningsdrift ved campus Bergen
  • Ansvar for rapportering/statistikk og analyser
 • Enhetsleder deltar i kundemøter, budsjettmøter, planleggingsmøter og prosjektmøter på sitt ansvarsområde
 • Enhetsleder er personalansvarlig og har budsjett- og økonomiansvar for driftsenheten ved campus Bergen
 • Stillingen kan ved behov bli tillagt et særlig ansvar for å koordinere arbeidsoppgaver/prosjekt innen funksjonsområdet drift og vedlikehold på tvers av driftsregionene
 • Stillingen kan også bli tillagt ansvar for utarbeiding av analyser, rapporter og statistikk, samt utarbeiding av felles rutiner, arbeidsprosesser og IKT verktøy
 • Andre oppgaver kan komme til

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå
 • Manglende relevant høyere utdanning, kan kompenseres med lang og relevant praksis innen fagfeltet drift og renhold
 • Administrativ ledererfaring og dokumenterte resultat fra lederstilling blir vektlagt
 • Brei IKT-kunnskap
 • Kunnskap og erfaring med implementering av FDV verktøy
 • Kunnskap om relevant lov og avtaleverk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God forståelse for statlig lederskap og offentlig forvalting
 • God forståelse for høgskolen sitt samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper:

Vi søker en leder som er

 • Inkluderende
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Positiv, motiverende og engasjert
 • God i samarbeid med andre
 • Selvstendig og tydelig
 • Strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som driftsleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1211 - seksjonssjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS