LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Seniorkonsulent - Avdeling for areal, drift og utvikling (ADU)

Søknadsfrist: 07.02.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling som seniorkonsulent i 100% stilling ved Avdeling for areal, drift og utvikling (ADU)

Om stillingen:

Arbeidsted er Enhet for arealforvaltning ved campus Bergen. Enheten har ansvar for fakultetenes sine timeplaner og forvaltningsansvar for HVL sine lokaler. Den som blir tilsatt i stillingen skal i hovedsak arbeide med fakultetene sine timeplaner, men også andre arealforvaltningsoppgaver er aktuelt. Det forventes at den som blir ansatt har gode norskkunnskaper (bokmål/nynorsk) og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Ansvar for timeplanarbeidet og fakultetene sine timeplaner ved studiested Bergen. Stillingen har også koordineringsansvar for undervisning på tvers av studiesteder
 • Koordineringsoppgaver for arrangement ved studiested Bergen
 • Arbeid med rutineoppgaver og daglig drift ved Enhet for arealforvaltning, ADU

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevante fagområder
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Relevant arbeidserfaring med etablerte IKT programmer i UH-sektoren (FS, TimeEdit, m.m., studieadministrativt arbeid og saksbehandling

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig relasjonsbygger
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Tillitsfull, fleksibel, ansvarsfull og initiativrik

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ i stillingskode 163.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Seniorrådgiver ved ADU Karl Henrik Svensson , tlf. 55 58 79 17 eller [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS