LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Digital kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 12.04.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for å legge til rette for at HVL blir en synlig og attraktiv institusjon både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og sørge for en effektiv kommunikasjon internt og eksternt. Avdelingen er pådriver og tilrettelegger for kunnskapsutvikling og innovasjon gjennom god samhandling med samfunns- og arbeidsliv.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, er det ledig en fast stilling som digital kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen:

Stillingen er organisatorisk knyttet til fellesadministrasjonen ved HVL og har arbeidsplass ved campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvars- og arbeidsoppgåver vil i hovedsak være:

 • Koordinere systemansvaret for de digitale kommunikasjonskanalene som ligger til AKS
 • Systemansvar for drift og vedlikehold av HVLs interne og eksterne nettsider, i samarbeid med webredaktør
 • Strategisk ansvar for utarbeiding av brukeranalyser og målinger
 • Delta i sentrale prosesser i HVL om digitalisering
 • Inngå i avdelingens øvrige kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

Kvalifikasjonskrav du må ha:

 • Vi ser etter en medarbeider med høyere utdanning på minst bachelornivå, fortrinnsvis master
 • Gode kommunikasjonsstrategiske ferdigheter
 • God og oppdatert kunnskap om digitale medier
 • God kjennskap til brukeranalyse og målinger
 • Kjennskap til tjenestedesign og brukertesting
 • Kjennskap til universell utforming
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og samarbeidsorientert
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Initiativrik med høy grad av stå-på-vilje og gjennomføringsevne
 • Endrings- og lærevillig og oppdatert på dagens trender innenfor det digitale landskapet

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som digital kommunikasjonsrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder, Svein Ove Eikenes, Tel: 53 49 14 13 Mob: 916 16 520

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS