LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Hovedlærer konseptuell dokumentarregi

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram master, spesialisering konseptuell dokumentarregi.
 • 50% stilling, 4-årig åremål (mulighet for 6-årig) i perioden 01.07.2021 - 30.06.2025.
 • Arbeidsstedet er primært Oslo. Noe reisevirksomhet til Den norske filmskolens studiested på Lillehammer må påregnes.

Om studiespesialiseing konseptuell dokumentarregi:

Filmskolens kunstfaglige master i seriell fortelling er utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd. Masterprogrammets ambisjon er å bidra til å utvikle nytt innhold til nye serielle filmfortellinger ved å vektlegge refleksjon, utforsking og eksperimentering.

Gjennom denne utdanningen skal regissøren skape konseptuelle dokumentarer med utgangspunkt i sitt personlige formspråk og visuelle uttrykk, gjerne for nye plattformer, distribusjonskanaler og ny teknologi. Da det er stor forskjell på å bruke et personlig språk i én enkeltstående film og å bruke det systematisk og langsiktig i et serieforløp, er et sentralt fokus i masterprogrammet å undersøke konseptuelle og formatbærende størrelser knyttet til serielle formater.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studenter ved Den norske filmskolen, i hovedsak på eget studieprogram, master, og andre studieprogram/spesialiseringer etter behov.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet for dokumentarregistudentene samt studieretningens deltakelse i fellesproduksjoner og workshops.
 • Være hovedveileder for egne studenter og biveileder for andre studieretningers studenter og for stipendiater på PhD nivå etter behov.
 • En viktig del av arbeidet vil være aktiv deltakelse i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Den norske filmskolen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Hovedlærerstillinger for master ved Filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis – enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller gjennom dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende arbeid med utvikling og gjennomføring av kunstneriske dokumentarfilmprosjekter og ha kjennskap til hvordan ny teknologi og nye plattformer påvirker dagens utvikling av dokumentarfilmfeltet og dokumentarfilmformatet.
 • Erfaring med utvikling av utdanning innen fagfeltet er ønsket.
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevn

Formelle krav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS