LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Videoprodusent for digitale læringsressurer

Søknadsfrist: 12.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Stillingen vil i hovedsak ha ansvar for å utvikle og produsere digitale læringsressurser samt videreutvikle dette fagområdet.
 • Som prosjektleder vil du få et selvstendig ansvar for å initiere, utvikle, organisere og gjennomføre prosjekter i samarbeid med fagmiljøet på SELL, på høgskolen og eksterne oppdragsgivere.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er lagt til Senter for livslang læring (SELL)

Stillingen er 1 års vikariat til 1.5.2022.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (bachelor eller tilsvarende) samt pedagogisk forståelse og innsikt i bruk av digitale ressurser i læringssammenheng. Særlig relevant utdanning/erfaring kan veie opp for utdanningskravet.

Vi ønsker en medarbeider som har:

 • Erfaring fra film- og videoproduksjon – kunne selv gjennomføre alle faser fra ide til ferdig resultat
 • Forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT og digitale medier, særlig knyttet til nettløsninger og online video. Det er videre ønskelig med kompetanse i e-læring/LMS-løsninger.
 • Pedagogisk formidlingskompetanse. Evne til å utnytte digitale mediers forteller- og formspråk som er egnet til å treffe målgruppen (primært voksne i en arbeidssituasjon)
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med å jobbe i programvarepakken til Adobe Creative Cloud
 • Kunnskap og ferdigheter i videoredigering og postproduksjon/after effects-muligheter, og lett kunne sette seg inn i nye produkter/program. Det samme gjelder for kamera, lyssetting og lyd.
 • Gode evner til innsalg og idégenerering – både ved eksterne kundemøter, søknadsarbeid og internt i prosjekter ved HINN.
 • Økonomisk forståelse for planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Førerkort klasse B
 • Språkkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

 • Selvstendig, strukturert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeid- og gjennomføringsevner
 • Evne til å yte god service
 • Trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 prosjektleder i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS