LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Hovedlærer produsent

Søknadsfrist: 20.04.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram Master, spesialisering produsent.
 • 50% stilling, 4-årig åremål (mulighet for 6 årig) i perioden 01.07.2021 - 30.06.2025.
 • Arbeidsstedet er primært Oslo. Noe reisevirksomhet til Den norske filmskolens studiested på Lillehammer må påregnes.

Om studiespesialisering produsent:

Filmskolens kunstfaglige master i seriell fortelling er utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd. Masterprogrammets ambisjon er å bidra til å utvikle nytt innhold til nye serielle filmfortellinger ved å vektlegge refleksjon, utforsking og eksperimentering.

I løpet av masterprogrammet arbeider produsentstudentene med analyse, utvikling og kvalitetssikring av serielle fortellinger som i prinsipp skal kunne finansieres og distribueres av kringkastere eller OTT plattformer. Produsenten skal kunne drive prosjektutvikling i overensstemmelse med både strategiske og kunstneriske samarbeidspartneres forventninger, uten å miste verken potensiale eller risiko av syne. Det er derfor viktig at produsenten styrker sin evne til å organisere og formulere visjon og mål for sine prosjekter, uansett om prosjektene er små eller store, banebrytende eller tradisjonelle.

Arbeidsoppgaver

Produsentstudenten skal være ansvarlig for prosjektutvikling, strategier og realisering. Studentene forventes å utvikle konsepter som utforsker innhold eller form, for serielle formater som f eks tv, web og andre digitale plattformer. De oppfordres til å utforske nye arbeids- og distribusjonsformer for audiovisuelle produksjoner. Prosjektene kan være lineære eller interaktive. Programmet henvender seg spesielt til søkere med produksjons- og ledelseserfaring fra film og medieproduksjon og med interesse for digitale formaters fortellermuligheter samt kunstneriske og kommersielle potensialer.

Hovedoppgaver for hovedlærer produsent:

 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studenter ved Den norske filmskolen, i hovedsak på eget studieprogram, master, og andre studieprogram/spesialiseringer etter behov.
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet for produsentstudentene samt studieretningens deltakelse i fellesproduksjoner og workshops
 • Være hovedveileder for egne studenter og biveileder for andre studieretningers studenter og for stipendiater på PhD-nivå etter behov
 • En viktig del av arbeidet vil være det pedagogiske utviklingsarbeidet både for produsentstudiet og for de øvrige studieretningene.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Hovedlærerstillinger for master ved Filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis – enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Formalkompetanse beslektet med og relevant for en videreutvikling av produsentrollen sett i relasjon til utviklingen av ny teknologi og nye medier, kan veie opp for krav om ren kunstfaglig formalkompetanse. Det vil i så fall være påkrevet at søker har erfaring fra å arbeide med eller være ansvarlig for utdanningsplanlegging av kunstfaglig eller annen relevant utdanningsvirksomhet.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere omfattende prosjektutvikling og gjennomføring av større arbeid innen produksjon av film eller beslektede audiovisuelle kunstformer, eller annen relevant forskningsrelatert virksomhet.
 • Erfaring med utvikling av utdanning innen fagfeltet er ønsket.
 • Søkeren må ha kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer.
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Grunnleggende IT kompetanse
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevn

Formelle krav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • ,Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS