LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Faglærer VFX

Søknadsfrist: 03.05.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling ved studieprogram VFX, bachelorutdanningen
 • 40% midlertidig stilling i perioden 01.07.2021 - 30.06.2022
 • Arbeidsstedet er primært Lillehammer, noe reisevirksomhet må påregnes

Om studieprogram VFX:

VFX-design studiet gjenskaper en profesjonell tilnærming til filmproduksjon og gir studentene en unik mulighet til å tre inn i rollen som fagsjef for effektarbeidet. Studiet er en integrert del av Den norske filmskolens bachelor og samarbeider tett med de andre fagfunksjonene.

Arbeidsoppgaver

Faglærer VFX er ansvarlig for:

 • Å gi studentene på VFX-studiet en erfaringsbasert innføring i VFX-designers kunstneriske ansvar i produksjon av film, tv og beslektede medier, og en forståelse for VFX-designerens bidrag til fortellingen.
 • Å bidra til planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisningen på studieprogrammet, samt registudiets deltakelse i fellesproduksjoner og workshops i samarbeid med DNFs ledelse.
 • Å bidra til å utvikle studieprogram regi sin plass innenfor DNFs fagportefølje.
 • Undervisning innen fagrelaterte emner for alle studieprogram ved Den norske filmskolen.
 • Veiledning for VFX-linjens studenter og biveileder for andre studieprograms studenter etter behov.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Faglærerstilling ved Den norske filmskolen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis – enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Dersom det ikke melder seg søkere som tilfredsstiller de formelle kvalifikasjonskravene kan det være aktuelt å ansette på lavere nivå, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 6-5.
 • Filmfaglig utdanning er ønskelig.
 • Den som ansettes må kunne dokumentere omfattende arbeid innen VFX og relaterte fagområder fra film, tv og/eller beslektede medier samt ha kjennskap til nyeste teknologiske utvikling innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.
 • Praktiskpedagogisk kompetanse.
 • Generelle IT kunnskaper relevant for fagfeltet.
 • Ønskelig at søkere behersker norsk eller et skandinavisk språk, men engelsktalende søkere vil også bli vurdert.

Personlig kompetanse:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere studenter og formidle kunnskap
 • Evne til å utvikle teamkompetanse hos studentene
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Formelle kvalifikasjonskrav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og av Hinn sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende, etter nærmere avtale med høgskolen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av faglige kvalifikasjoner, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker bes legge ved minimum 5, men inntil 15, faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 Professor/1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Kontakt:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS