Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

2 stillinger som Seniorrådgiver i UH-pedagogikk

Søknadsfrist: 25.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Lede, planlegge og gjennomføre nødvendig opplæring av det utvidete støtteapparatet i digitale verktøy som hører under fagområdet
 • Bidra til utvikling av ansattes kompetanse innen audiovisuell formidling og digital fortelling
 • Delta i seksjonens arbeid med å motivere, inspirere og støtte høgskolens ledere og medarbeidere i å ta i bruk IT i undervisning- og læringssammenheng
 • Være delaktig i å realisere institusjonens digitaliseringsstrategi særlig på det audiovisuelle området
 • Støtte vitenskapelige medarbeidere i å digitalisere undervisning, eksamensarbeid og administrasjon
 • Gjennomføre opplærings- og kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med digital eksamen og læringsplattform (herunder bruk av Inspera og utvikling nye vurderingsformer)
 • Delta i utviklingsoppgaver (prosjekter og produksjon av læringsressurser for studentaktiverende undervisning)
 • Koordinere og bistå i utviklingsprosjekter med ny programvare
 • Bidra til at fakultetene utvikler metoder for fleksibel utdanning

Stillingen inngår i et team hvor flere av oppgavene innebærer samarbeid med andre. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet

Stillingene er fast, 100%.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelornivå, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende
 • Forståelse for og ferdigheter i bruk av IT og digitale ressurser til undervisning og læring
 • Forståelse for læringsprosesser med bruk av IT
 • Praktisk pedagogisk formell kompetanse og erfaring med utvikling og gjennomføring av opplærings- og kompetansetilbud
 • Erfaring fra universitets og høgskolesektoren
 • Kjennskap til og erfaring med høgskolens valgte teknologiske løsninger (Inspera, Canvas, ZOOM, WeVideo, Mediasite)
 • Erfaring fra å undervise voksne
 • God kjennskap til e-læring og digitale medievirksomheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra arbeid med å fremme likestilling og mangfold

Personlig kompetanse

 • Nysgjerrighet og evne til å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen