LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver innen studieadministrasjon og internasjonalisering

Søknadsfrist: 21.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med og videreutvikle studieadministrasjonen ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi?

Vi søker etter: Rådgiver innen studieadministrasjon og internasjonalisering

Om stillingen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har ledig fast 100% stilling som rådgiver innen studieadmninistrasjon og internasjonalisering.

Stillingen inngår i et samlet miljø for studieadministrasjon og internasjonalisering på fakultetet, og vil ha ansvar for Institutt for bioteknologi.

Arbeidssted: Hamar

Kontakt:

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er tiltenkt å være en lederstøttefunksjon hvor den som tilsettes skal ha førstelinjetjenesten mot studenter, ansatte og gjester.

 • Generell støtte til instituttleder i administrative oppgaver
 • Publisering på nett, sosiale medier og øvrige kanaler. Videreutvikling av instituttets nettsider
 • Div. rapporteringer, statistikk, utredninger og analysearbeid
 • Initiere og drive timeplanprosesser i samråd med studieprogramansvarlig, ajourhold av romreservasjoner og møterombestillinger
 • Informasjonsarbeid
 • Deltakelse i samarbeidsfora, råd og utvalg, deriblant være referent på studiestedsutvalg- og instituttmøter
 • Bistå innen studentrekruttering
 • Bistå eksamensadministrasjonen ved LUP
 • Administrativ oppfølging av studieprogram og emner
 • Administrative oppgaver knyttet til ekstern praksis
 • Administrative oppgaver innenfor fakultetets kvalitetsarbeid
 • Administrative oppgaver innenfor disiplinærsaker
 • Ansvar for studentkontakt og studentoppfølging i samarbeid med studieprogramansvarlige
 • Saksbehandling og studieadministrative oppgaver knyttet til aktuelle studieprogram

Ansvar for internasjonalisering på Institutt for bioteknologi

 • Bistå i videreutvikling av internasjonaliseringsarbeid ved studiested Hamar og i fakultetets strategiske internasjonaliseringsarbeid
 • Arbeid med integrering og internasjonalisering på studiested Hamar
 • Oppfølging og videreutvikling av student- og ansattmobilitet gjennom utvekslingsprogrammer
 • Kontaktperson for internasjonale partnere og lokale/nasjonale nettverk
 • Saksbehandler for inn- og utreisende studenter og ansatte
 • Bistå fagmiljøene med utvikling av søknader om prosjektmidler knyttet til internasjonalisering

Andre oppgaver kan legges til stillingen ved behov / Øvrige oppgaver etter behov og i samarbeid med instituttleder.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaringDet kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelornivå eller tilsvarende). Særlig relevant utdanning og erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.

Erfaringskompetanse

Det kreves:

 • Arbeidserfaring av relevans for angitte arbeidsoppgaver, inkludert saksbehandlererfaring
 • God kjennskap til høyere utdanning

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Tilsvarende stilling på universitets/høgskolenivå
 • Delegasjonsarbeid: forberedelser, gjennomføring og oppfølging/rapportering
 • Informasjonsarbeid
 • Studieadministrativt arbeid
 • Erfaring fra internasjonal virksomhet og/eller internasjonalt samarbeid

Personlig kompetanse

Den som ansettes må ha:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert
 • Evne til å takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver
 • Evne til å utvise stor grad av fleksibilitet i oppgaveløsninger og i hverdagen
 • Gode relasjonelle ferdigheter, med høy grad av flerkulturelle kompetanse
 • God formidlingsevne og dyktig kommunikator, internt og eksternt

IT

Det kreves:

• Gode kunnskaper innen bruk av IKT-baserte administrative støttesystemer

Språk

Det kreves:

• Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk (morsmål eller CEFR C1/C2- nivå), både muntlig og skriftlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Muligheter for utvikling og påvirkning

 • Lønn i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: XX

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS