LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosjektcontroller

Søknadsfrist: 11.06.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».


Økonomiavdelingen har gjennomgående fagansvar for høgskolens økonomistyring, regnskap og innkjøp/anskaffelser, både innen bevilgningsfinansiert virksomhet og eksternfinansiert virksomhet. I tillegg har Økonomiavdelingen et koordinerende ansvar for virksomhetsstyring på tvers av enheter i høgskolen. I tillegg består avdelingen av seksjon for innkjøp og seksjon for regnskap.

Om stillingen

Har du lyst til å utøve analyse, rådgivning og administrativ støtte innen eksternfinansiert virksomhet ovenfor lederne ved Høgskolen i Innlandet? Vi har ledig stilling som prosjektcontroller.

Vi ønsker oss en medarbeider med god økonomiforståelse, og med analytiske evner. Prosjektcontroller er et viktig bindeledd mellom de som arbeider med oppfølging av prosjekter på fakultet og den totale økonomistyringen ved Høgskolen i Innlandet. Prosjektcontroller har også et tett samarbeid med de øvrige medarbeiderne i økonomiavdelingen.

For å bli en god støttespiller er det viktig med organisasjons- og virksomhetsforståelse. Stillingen passer derfor for deg som, i tillegg til god økonomiforståelse, har interesse for og evne til å sette deg inn i høgskolens og sektorens strategier, logikk og utfordringer. Vi benytter Unit4 ERP som økonomisystem, og Excel som daglig arbeidsverktøy.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens campus må påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å utøve analyse, rådgivning og administrativ støtte innen eksternfinansiert virksomhet (EFV) ovenfor høgskolens ledere.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Utøve lederstøtte gjennom å bidra til god styringsinformasjon innenfor prosjektstyring
 • Budsjettoppfølging, periodisk rapportering og avviksanalyser
 • Bidra til å sikre korrekte periodeavslutninger og god kvalitet på økonomi- og prosjektstyring
 • Bidra til å sikre god kvalitet og internkontroll i økonomistyringen
 • Prosjekt- og prosessledelse/-deltagelse

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • minst treårig utdanning på universitets- og høgskolenivå innenfor økonomi, fortrinnsvis master. Nyutdannede med fagprofil innenfor økonomistyring, revisjon/regnskap oppfordres til å søke.
 • gode Excel-kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig fremstillinsevne på norsk og engelsk.

Ønskelig med:

 • erfaring fra økonomistyring, budsjettering og controllerarbeid, samt erfaring fra andre relevante arbeisoppgaver
 • kjennskap til Unit4 ERP
 • kunnskap om og erfaring fra prosess- og prosjektledelse

Vi ser etter deg som: Trives med å ha stort spenn i arbeidsoppgaver. Arbeid med bl.a. budsjettering og rapportering krever at prosjektcontrollerne har god gjennomføringsevne, og kan arbeide selvstendig, nøyaktig og målbevisst. I rollen som rådgiver og støttespiller for ansatte og ledere kreves det at man er proaktiv, har en høy grad av serviceinnstilling og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som rådgiver (stillingskode 1434) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Seksjonsleder regnskap og innkjøp Liv Grethe Vangen, Tel: 922 46 175, e-post: liv.vangen@inn.no
 • Fagansvarlig økonomistyring Vibeke Vike, Tel: 997 88389 epost: vibeke.vike@inn.no
 • Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk, Tel: 905 26706 epost: ellen.kjenstadbakk@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS