LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

PhD koordinator ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Søknadsfrist: 09.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Vil du være med å tilrettelegge for fremtidens forskere?

Om stillingen

Det er ved fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, ledig en fast 100% stilling som PhD koordinator.

Doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi (ALB) er tverrfaglig og bidrar til økt kunnskap om bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser.

Doktorgradsprogrammet har to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi. I spesialiseringen i anvendt økologi fokuseres det på høsting og registrering av biologiske ressurser ut fra økologisk forståelse, mens det i spesialiseringen i bioteknologi fokuseres på utvikling av biologiske ressurser og tjenester ut fra en forståelse av organismer, vev og celler, inkludert deres komponenter og makromolekyler.

I fellesskap adresserer de to spesialiseringene lokale og globale utfordringer angående miljø, matproduksjon og bærekraft. Vårt mål er å utdanne innovative doktorgradskandidater som kan styrke forvaltningen av naturen, fra beskyttelse av biodiversitet til innovasjon relatert til bærekraftig kommersialisering av biologiske ressurser for kommende generasjoner.

Som PhD koordinator arbeider du tett med prodekan forskning, administrativ leder og instituttledere ved fakultetet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Administrativt følge opp alle PhD kandidater ved fakultetet
 • Organisere planlegging og gjennomføring av disputas
 • Oppfølging etter disputas
 • Følge opp og assistere kursansvarlige
 • Søknader fra og oppfølging av eksterne stipendiater som er tatt opp til PhD kurs
 • Oppfølging og oppdatering av PhD studieprogram og supplerende retningslinjer
 • Sekretæriat for fakultetes PhD utvalg
 • Nettsider og sosiale media
 • Bidra i utviklingsarbeid for PhD programmene ved HINN

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant universitet-/høgskoleutdanning fortrinnsvis masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Kjennskap til og erfaring fra doktorgradsprogrammer

 • God kjennskap til høyere utdanning

 • Arbeidserfaring av relevans for angitte arbeidsoppgaver, inkludert saksbehandlererfaring

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra tilsvarende stilling på universitets/høgskolenivå

Personlige egenskaper:

 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Strukturert
 • Like å jobbe i et internasjonalt flerkulturelt miljø
 • Pågangsmot og evne til å se muligheter og nye løsninger
 • God pådriver- og gjennomføringsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Evne til å arbeide strukturert og samtidig vise fleksibilitet i arbeidsprosesser som involverer mange medarbeidere.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434 rådgiver stillingstittel i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: administrativ leder Ragnhild Østerhagen, epost: ragnhild.osterhagen@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS