LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Koordinator - Den norske Filmskolen

Søknadsfrist: 11.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Vi søker engasjert medarbeider til stilling som koordinator ved Den norske Filmskolen

Vi har nå ledig 100% fast stilling som koordinator ved Den norske filmskolen og søker ny medarbeider som ønsker å være del av en spennende skole som utdanner fremtidens filmskapere.

Stillingen er underlagt administrativ leder og inngår i koordinatorteam som har felles ansvar for å støtte skolens 8 linjer på bachelornivå.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Koordinator har ansvar for å følge opp gjestelærere og eksterne kursholdere
 • Koordinator skal sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom studenter, ansatte og eksterne gjestelærere
 • Koordinator deltar på alle faste faglige og tekniske møter
 • Koordinator følger opp hovedlærer/faglærer for den enkelte linjen mht endelig planlegging av undervisning

Det pågår et arbeid med gjennomgang av arbeidsoppgaver i administrasjonen så det vil kunne bli noen justeringer i oppgaveinnhold, og andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov i fremtiden.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå innen administrasjon og organisering. Ved relevant arbeidserfaring kan kravet om høyere utdanning fravikes.
 • Det kreves relevant erfaring fra for eksempel prosjektarbeid, koordinering, logistikk, gjerne innen kunst- og kulturfeltet.
 • Erfaring fra høgskole eller universitet er en fordel.
 • Norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. En fordel med erfaring med å forstå svensk og dansk.
 • Generelt god IKT-kompetanse og fortrolighet med administrative og digitale verktøy.
 • Førerkort klasse B.

Vi søker deg som

 • har gode samarbeid- og kommunikasjonsferdigheter
 • er proaktiv og løsningsorientert
 • er strukturert og evner å jobbe systematisk og planmessig
 • trives i et kreativt, dynamisk og hektisk miljø
 • er fleksibel

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling ved en ledende filmskole i utvikling
 • Engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen, kontakt:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS