LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

HR-rådgiver - Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 19.05.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Den som ansettes vil inngå i et team på to HR-medarbeidere som sammen har ansvaret for den totale personaladministrasjonen på fakultetets to studiesteder. Herunder veiledning og lederstøtte til instituttledere og fakultetsledelsen. Stillingen ligger tilfakultetets stab og har administrativ leder som nærmeste leder. HR-rådgiverne inngår i et samlet HR-fagteam ved Høgskolen i Innlandet, med om lag 30 medarbeidere under fagligledelse av HR-direktør. Stillingen legges til studiested Rena.

Ansvar og oppgaver• Personalforvaltning og saksbehandling i henhold til lov- og avtaleverk i staten• Veiledning og lederstøtte innen HR-området til fakultetets ledere• Planlegge, administrere og drive rekrutteringsprosesser• Oppgaver knyttet til lønns- og tariffavtaler• Utredning og saksforberedelser til ledelse, råd og utvalg• Kontinuerlig utvikling og forbedring av HR-prosesser og -rutiner

Andre oppgaver innenfor HR-området vil kunne tillegges stillingen, avhengig av din kompetanse.

Stillingen er for tiden lagt til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap.

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse etter avtale.

Kontakt

  • Rådgiver Anne Grete Solli, Tel: 62 43 04 03, Mob: 482 30 104, e-post: [email protected]
  • Direktør Anne Christel Johnsgaard, Tlf. 62 43 00 19, Mob. 911 53 999, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

• Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Det er ønskelig med erfaring fra:

• administrativt HR arbeid, gjerne fra offentlig sektor

• veiledning og lederstøttefunksjoner

• rekruttering og personalforvaltning

• anvendelse av lov- og avtaleverk i arbeidslivet

• utviklingsarbeid innen HR forvaltning

Personlig kompetanse

Vi søker en person med:

• gode kommunikasjons – og samarbeidsevner

• evne til å arbeide selvstendig, grundig og strukturert

• evne til å takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver

• gode relasjonelle ferdigheter

IKT

• Generelt god IKT- og systemkompetanse

Det er ønskelig med erfaring fra:

• Administrative saksbehandlings- og arkivsystemer

• Rekrutteringsportaler

Språk

• God framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
  • Kopi av vitnemål og attester
  • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS