LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Systemutvikler - RPA-teknologi

Søknadsfrist: 02.06.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


IT-avdelingen har ansvar for IT-infrastruktur på alle studiestedene, PC-er til ansatte, og felles standard IT-portefølje. IT-avdelingen har videre ansvar for IT-sikkerhet, identitetshåndtering og integrasjonsløsninger.


Avdelingen består av av 34 faste ansatte og 13 lærlinger/midlertidige ansatte. Den er organisert i fem hovedområder: Seksjon for brukerservice, seksjon for server og applikasjoner, seksjon for nettverk og sikkerhet, seksjon for AV-infrastruktur og seksjon for lærings- og forskningsteknologi. Fagområdene leverer brukerstøtte og rådgivningstjenester for bruk av IT-plattformen, utvikling av nye verktøy og anvendelsesområder, opplæring og veiledningsmateriell, AV-teknisk utstyr i undervisning- og læringsarealer og operativt arbeid innenfor informsjonssikkerhet.

Har du IT-kompetanse og lyst til å jobbe med RPA-teknologi?

Om stillingen

Vil du jobbe med automatisering som gjør arbeidshverdagen mer effektiv, og bidra til at høgskolen lykkes med digital omstilling? Høgskolen i Innlandet har ledig stilling som systemutvikler som i hovedsak skal drifte og utvikle RPA-plattform og robotiserte prosesser. Som systemutvikler hos oss vil du bidra i arbeidet med å identifisere hvilke arbeidsprosesser som kan automatiseres og ha en positiv effekt for høgskolen, i tillegg til å jobbe med utvikling av mellomvare og integrasjoner.

Har du IT-kompetanse og er nysgjerrig på automatisering, integrasjoner og utvikling, samtidig som du har gode analytiske ferdigheter? Da kan du være vår nye kollega.

Du vil inngå i en IT-avdeling med stor teknologikompetanse og et tverrfaglig RPA-team som du vil være med å etablere. Det er viktig for oss å ha effektive løsninger og kunne utnytte morderne teknologi, og våre utviklere oppfordres til å tenke nytt og utfordre oss på ideer som kan bli nyttig for oss i fremtiden.

Stillingen er lokalisert på Elverum eller Lillehammer, og kan tilpasses søker etter avtale med leder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Drifte og utvikle RPA-plattform og robotiserte prosesser
 • Identifisere muligheter for forenkling med bruk av roboteknologi
 • Designe og utvikle nye RPA-prosesser
 • Delta i arbeid med utvikling av integrasjonstjenester
 • Utvikle og vedlikeholde dokumentasjon og rutiner
 • Utføre sikkerhetsoppgaver på fagområdet
 • Lede og delta i prosjekter

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du som skal ansettes må ha:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere deler av utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen IT-drift, utvikling eller lignende
 • Generell programmeringskompetanse. Eks.: PHP, C++, C#, Java, HTML og liknende
 • Kompetanse og erfaring med bruk av APIer/Integrasjoner
 • Erfaring i bruk av RPA verktøy (BluePrism eller liknende)
 • Erfaring fra tidligere gjennomførte RPA-prosjekter
 • Prosjekterfaring og kunnskap om prosjektmetodikk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Ha god gjennomføringsevne og ansvarsbevissthet
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Kunne fremføre og stå for egne meninger
 • Gode analytiske evner for å identifisere og løse utfordringer

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling med engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • stillingen er lønnet som 1087 Overingeniør, i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode arbeidsbetingelser

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS