LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Dekan - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 22.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter og 1300 ansatte. Vi har studiesteder på Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og desentraliserte tilbud på Kongsvinger, Oslo og Tynset.Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Visjonen vår er «Sterkere sammen».


Den norske filmskolen åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje.


I dag ligger Dnfs bachelorutdanning i HINNs lokaler på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Den norske filmskolens studenter og ansatte søker leder for de neste fire årene

Den norske filmskolen utdanner fremtidens TV- og filmskapere

Som dekan hos oss får du det overordnede ansvaret for hele virksomheten ved Den norske filmskolen (Dnf). Dette er et av i alt seks fakulteter ved Høgskolen i Innlandet.

Filmskolen tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer i form av bachelor og masterutdanning samt tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå.

Vi har som mål å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og lignende medier. Vi er en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket i hver fagretning. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske utrykkskompetanse og personlige refleksjon på sitt fagfelt samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt. Forskning ved fakultetet skjer primært som kunstnerisk utviklingsarbeid, ofte i nært samarbeid med bransjen.

Om stillingen

Vi søker deg som er opptatt av å skape resultater og utvikling. Du får ansvar for fakultetets samlede virksomhet både operativt og strategisk. Du skal lede og utvikle utdanningen vår, det kunstneriske utviklingsarbeidet og den administrative driften. Du vil ha det overordnete arbeidsgiveransvaret for fakultetets medarbeidere.Du vil lede fakultetets ledergruppe som består av dekan, prodekan, administrativ leder, undervisningsledere og teknisk leder. Du vil også lede fakultetsrådet som består av eksterne representanter / representanter fra filmbransjen, representanter for ansatte og studenter.I rektors ledergruppe vil du bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Dekan ved Dnf forventes å videreutvikle fakultetet som den ledende utdanningen for film, fjernsyn og lignende medier i Norge. Viktige satsningsområder for åremålsperioden vil bl.a.være å etablere PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer, videreutvikle øvrige utdanningstilbud og kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet og sikre tilstrekkelig høy kompetanse hos fakultetets medarbeidere. Dekan ved Dnf forventes sammen med dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi å gjennomføre et utredningsarbeid sammen om hvordan utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved disse fakulteter kan organiseres best mulig ved høgskolen.

Sentrale arbeidsoppgaver for øvrig vil være:

 • lede og utvikle den faglige virksomheten ved fakultetet
 • sikre at fakultetes utdannings-, forsknings- og kunsteriske utviklingsvirksomhet har høy kvalitet
 • lede kvalitetsutvikling, nødvendig omstilling og endring ved fakultetet
 • inngå i rektors ledergruppe med medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen
 • sikre at medarbeidere følges opp og kan utvikle seg
 • ivareta Filmskolens kontaktnett med nasjonal og internasjonal filmbransje
 • ivareta fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt og gjøre fakultetet til en synlig aktør regionalt, nasjonal og internasjonalt.
 • drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved fakultetet.
 • fremme digitalisering og modernisering av undervisnings- og arbeidsmetoder ved fakultetet
 • ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på fakultetsnivå
 • ivareta medarbeidernes involvering og medbestemmelse
 • bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold

Fakultetet har aktivitet på flere studiesteder. Det forventes at dekan har tilstedeværelse på alle studiesteder. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Kunstfaglig kompetanse innenfor et av fakultetets fagområder på førstestillingsnivåKrav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring
 • Dokumentert ledererfaring på høyt nivå, fortrinnsvis fra film- og fjernsynsbransjen
 • Erfaring med å utvikle og lede ledergrupper
 • Erfaring fra ledelse av utdannings- og/eller forskningsintensiv virksomhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av endringsprosesser/organisasjonsutvikling, strategiutvikling og implementering
 • Erfaring fra endringsprosesser som innebærer digitalisering er ønskelig
 • Erfaring fra virksomhetsstyring, samt forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen kunstfaglig høyere utdanning og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører og næringsliv.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk
 • IT-kunnskaper på brukernivå

Personlig kompetanse:

Vi søker deg som har bred erfaring fra film og TV-bransjen og evner å utøve overordnet strategisk ledelse. Du er opptatt av å forstå virksomheten og organisasjonen godt. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang, og er resultatorientert. Du skal samtidig motivere og inkludere de rundt deg. Du bør ha engasjement for lærings- og arbeidsmiljø, og motivasjon for å arbeide aktivt for likestilling og mangfold. Du er en relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker oss en leder som er en dyktig kommunikator, både internt og eksternt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb ved en høyskole med høye ambisjoner og ledende filmskole i utvikling.

Gode muligheter til å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.

Stillingen lønnes og innplasseres som dekan i stillingskode 1474 Dekan i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) to ganger (til sammen inntil 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til inngås det avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål

Mer om HINN som arbeidsgiver.

Spørsmål om stillingen

 • Rektor / leder av innstillingsutvalget Peer Jacob Svenkerud, tlf. 915 54 369, e-post [email protected]
 • Du kan også kontakte vår samarbeidspartner The Assesment Company v/ Kjell Strøm, tlf. 951 98 710, e.post [email protected]

Hvordan søke

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse

Aktuelle søkere vil bli bedt om å oversende dokumentasjon over utdanning og erfaring samt andre relevante vedlegg.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Dersom du anmoder om unntak fra offentlig søkerliste må dette begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål .

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS